Adviseur Interne Beheersing Sociaal Domein

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9023626

Over de functie

Jouw rol
Verantwoordelijk voor procesoptimalisatie met nadruk op rechtmatigheid Vanuit jouw kennis en ervaring van de disciplines Jeugd en WMO ga je de huidige processen aanvullen, zodat deze voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Je helpt je collega’s met het implementeren van deze schakels.

Je voert (periodieke)controles uit waarbij de nadruk op rechtmatigheid ligt. Naar aanleiding van de aanbevelingen en aandachtspunten uit het verslag van bevindingen van de accountant over de jaarrekening 2016 voer je verbeteringen door en organiseer je controles binnen het Sociaal Domein, zodat rechtmatigheid voor de jaarrekening 2017 geborgd wordt. Op basis van de bevindingen geef je passend advies.
Verantwoordelijk voor managementrapportages Op basis van je ervaring met de uitvoeringsappplicatie GWS/ Suite voor Sociale WIZ en S4SR organiseer je dat nieuwe processen in deze applicatie worden doorvertaald. Je weet de collega’s hier in mee te nemen en bent in staat om met behulp van Cognos en Excel relevante management informatie te genereren.

Contractmanagement en beleid Sociaal Domein Door je betrokkenheid bij en bekendheid met de in regionaal verband georganiseerde aanbestedingen ben je instaat om zowel de kant van de zorglevering als ook de juridische kant te vertalen naar de lokale uitvoering. Hierbij hou je rekening met lokaal beleid en onderhoud je structureel overleg, Sociaal Domein breed, met de afdeling beleid.
Kennisoverdracht De kwaliteitsmedewerker betrek je bij het uitvoeren van de taken en processen. Hierdoor zorg je voor een gedegen kennisoverdracht zodat deze in de toekomst kan zorgen voor het beheersen en borgen van de uitvoering van de zorgwetten.

Wij bieden
Een tijdelijke klus voor de periode van ongeveer 6 maanden voor 32 tot 36 uur per week in een uitdagende organisatie die volop in ontwikkeling is.

Functie eisen

Wij zoeken Als adviseur Interne Beheersing Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een expert die:
- ervaring heeft in het werkgebied van het Sociale Domein (Jeugd, Wmo en Participatie); - kennis heeft van processen binnen het sociaal domein in staat is deze processen te toetsen op het voldoen aan rechtmatigheidscriteria; - ervaring of affiniteit heeft met het uitvoeren van controles binnen het Sociaal Domein en de communicatieve vaardigheden heeft om te adviseren over de bevindingen; - thuis is in de processen van zorg alsook in de processen van contractmanagement en inkoop; - functionele kennis heeft van de applicaties GWS/ Suite voor WIZ en S4SR en affiniteit heeft met Cognos / Excel om gegevens te kunnen omzetten naar Management informatie en directe collega’s te kunnen instrueren; - de koppeling en aansluiting bewaakt van de applicatie voor het Sociaal Domein (GWS/suite voor WIZ) met financiën; - in staat is de actualiteiten van de afdeling beleid op te halen, input te leveren vanuit de dagelijkse praktijk en beleidsstukken te vertalen naar de dagelijkse uitvoering; - de uitkomsten van het regionaal overleg aangaande inkoop en aanbestedingen weet door te vertalen naar lokaal contractmanagement en deze implementeert in de uitvoering, rekening houdend met de lokale beleidsuitgangspunten; - de uitvoering monitort op basis van werkafspraken; - rapporteert aan het afdelingshoofd Publiekszaken & Sociaal Domein door middel van tussentijdse en eindverslag(en).

recruiter van de vacature

Inge de Moor

recruiter van de vacature

Inge de Moor