Jurist planologie

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region limburg
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9023075

Over de functie

Waterschap Limburg heeft een dijkversterkingsprogramma voor HWBP-projecten in voorbereiding, dat uiterlijk 2024 uitgevoerd moet zijn. Het programma bevindt zich in de fase Verkenning zeef 2/ voorkeursalternatieven bepalen. Het bestuur van WL voorziet of voelt een risico van niet-tijdige realisatie van een deel van het HWBP-dijkversterkingsprogramma.
Als jurist ondersteun je de jurist planologie, je taken bestaan o.a. uit:
• beantwoorden losse adviesvragen, opstellen notities;
• adviseren over te volgen strategie planprocedures;
• het beoordelen van de producten die worden opgeleverd door het ingenieursbureau Maasvallei;
• begeleiden en/of adviseren van interne procedures binnen het waterschap t.b.v. verkenningen, projectplannen, gedoogplichten, vergunningen etc.
• adviseren en/of begeleiden van de goedkeuringsprocedure (projectprocedure) projectplan bij de provincie;
• advisering bezwaar- en beroepsprocedures, nadeelcompensatie en/of planschadezaken;
• advisering en/of begeleiding van vergunningen, meldingen en ontheffingen;
• vertegenwoordigen waterschap bij bezwaar- en beroepsprocedures (o.a. Raad van State).

Functie eisen

• Op CV aantoonbare werkervaring van tenminste 15 jaar, opgedaan in de afgelopen 20 jaar, als Juridisch Adviseur
• Aantoonbare werkervaring met: complexe dijkversterkingsprojecten (met procedurele vraagstukken), de Waterwet en projectplannen Waterwet, HWBP en MIRT-verkenningen
• Afgeronde WO opleiding, studierichting Rechten

Doe jij geen water bij de wijn als Jurist Planologie? Dat is het Waterschap op zoek naar jou!

Reageer via onderstaande button op deze vacature en we spreken elkaar snel.

recruiter van de vacature

Wieteke den Os

recruiter van de vacature

Wieteke den Os