Juridisch Beleidsadviseur Wonen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9023000

Over de functie

Werk je al jaren als juridisch adviseur bij dezelfde gemeente? Toe aan een nieuwe uitdagende werkplek waar je aan de slag kan met een nieuw uitdagend gebied? Lees nu verder!

Als Juridisch Beleidsadviseur Wonen kom je te werken op de afdeling Ruimte & Economie onder het organisatieonderdeel Wonen bij een gemeente in de regio van Amsterdam. Wonen richt zich op de maatschappelijke opvang van kwetsbare groepen en het verduurzamen van de huidige ontwikkelingen van onderop zoals wijkondernemingen, trusts, maatschappelijk aanbesteden en bewoners gestuurde wijkontwikkeling.
Wonen wil de focus verleggen van grootschalige gebiedsontwikkeling en vernieuwing naar het meer en beter benutten van kansen die bestaande woningvoorraad en leegstaand vastgoed bieden.

De kerntaken van het organisatieonderdeel Wonen zijn:
- Uitvoering en handhaving van de wettelijke taken gebaseerd op de
Huisvestingswet en -verordening, Leegstandswet, Woningwet en Besluit Beheer Sociale Huursector;
- Ontwikkelen van beleid op het gebied van wonen en stedelijke
vernieuwing inclusief de afspraken met corporaties en huurders en
particuliere verhuurders;
- Platform zijn van kennis en kunde op het gebied van wonen.

Als Juridisch Beleidsadviseur Wonen ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de beleid- en regelgeving op basis van de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de Huisvestingswet, de Woningwet en Wet kraken en leegstand.

Je werkzaamheden:
Wetgeving; Huisvestingsverordening, de regels omtrent woonruimteverdeling & woonruimtevoorraadbeleid en de Leegstandsverordening, Huisvestingswet en de Wet kraken en leegstand.

Opstellen leegstands- en huisvestingsverordening en onderliggende beleidsregels. Deelname werkgroepen leegstands- en huisvestingsverordening en het bewaken en coördineren van het bestuurlijk besluitvormingstraject. Het opstellen van de juridische regels over het uitvoeringsbeleid.

Functie eisen

- Je bent in het bezit van een erkend WO diploma Rechten;
- Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar kennis en/of ervaring opgedaan op het gebied van de huisvestingswetgeving, de woningwet en de Wet kraken en leegstand;
- Je bent 28 uur per week beschikbaar verdeeld over vijf werkdagen;
- Je hebt als juridisch beleidsadviseur in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met bestuurlijke besluitvorming;
- Je hebt meer dan 15 jaar werkervaring opgedaan binnen overheids- en / of gemeentelijke organisaties.


Beschik je daarnaast ook over het volgende;
- Een WO specialisatie in wetgeving;
- In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar kennis en/of ervaring opgedaan van gemeentelijk woonbeleid en regelgeving binnen een G4 gemeente;
- In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als juridisch adviseur met bestuurlijke besluitvorming;
- In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het opstellen van huisvestingsverordening binnen een G4 gemeente;
- Ervaring en een groot netwerk binnen een G4 gemeente en ervaring over en een groot netwerk binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dan ben je dé perfecte kandidaat en kom ik graag in contact met je!

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman