Projectleider kosten assetmanagement

  • Category financieel ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9022992

Over de functie

De projectleider is planner voor de volgende resultaten:
Coördineren van de realisatie van uniforme rapportages voor genormeerde kosten per asset met de volgende deelresultaten:
•De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Sober;
•De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Verzorgd;
•Analyse van de genormeerde kosten ten opzichte van de huidige budgetten;
•In de volgende scope: •De assets civiele constructies, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en -informatiesystemen, tunnels en Schoon (o.a. straatreiniging);
•Weergave van de kosten.

Het opleveren van een generieke rapportage voor alle assets op openbare ruimte niveau

Input geven voor de instandhoudingsplannen, paragraaf kapitaalgoederen en de besluitvormingsscenario's in de Voorjaarsnota 2018;
Geleerde lessen en verbeterpunten gedocumenteerd.

Context van de werkzaamheden van de projectleider:
• Per asset en voor Schoon is een trekker benoemd voor het opstellen van de genormeerde kosten. De projectleider stuurt de projectgroep van deze trekkers aan;
• Het eigenaarschap van de rapportages per asset is belegd in de lijn onder de verantwoordelijkheid van de assetmanagers. De uniformiteit van de genormeerde kosten, de rapportage op openbare ruimte niveau en de aansluiting daarvan naar stedelijke beleidskaders worden onder verantwoordelijkheid van het programmateam Assetmanagement uitgevoerd;
• De projectleider rapporteert aan het programmateam en stemt af met o.a. de beleids- en financiële afdelingen binnen Verkeer en Openbare Ruimte;
• De systematiek van genormeerde kosten wordt in 2018 geborgd in de lijnorganisatie, de opgedane ervaringen vanuit het programma (inhoud en werkwijze) zijn hiervoor bouwstenen.

Aansturen projectgroep met trekkers voor de 6 assets en schoon:
- Bewaken van de voortgang en uniformiteit;
- Monitoren randvoorwaarden tijd, inzet, draagvlak organisatie.

Schrijven van rapportages:
- Kostenrapportage op openbare ruimte niveau;
- Bijdrage instandhoudingsplannen, bestuurlijke rapportages (o.a. voorjaarsnota 2018).

Rapportage & besluitvorming:
- Voorbereiden besluiten o.a., managementteams, tactisch overleg openbare ruimte
- Periodieke rapportage aan het programmateam.

Functie eisen

- Aantoonbare kennis van: Beheer Openbare Ruimte, Assetmanagement;, Financieel beheer (harde must);
- Aantoonbare kennis van de kostensystematiek van assetmanagement (is een pré);
- Aantoonbare kennis van het financieel beheer bij (lokale) overheden (is een pré).

- Je hebt de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als project- of procesleider beheer openbare ruimte en/of assetmanagement (harde eis).
- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmatig werken bij lokale en/of regionale overheden op het gebied van assetmanagement (harde eis).
- Je hebt aantoonbare werkervaring met beleidsmatig schrijven (i.v.m. korte en bondige rapportages) (harde eis);
-- Je bent in bezit van een HBO-WO diploma.

Je bent per direct, doch uiterlijk begin september t/m eind februari 2018 voor 28 uur per week beschikbaar.

Wensen:
- Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar in een vergelijkbare rol;
- Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmatig werken bij lokale en/of regionale overheden op het gebied van assetmanagement;
- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met besluitvormingsprocessen en (samen)werken binnen een bestuurlijk stelsel?
- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met het aansturen van projectgroepen?

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri