Verkeerskundig Ontwerper

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9022986

Over de functie

De werkzaamheden van de verkeersontwerper richten zich op het leveren van een bijdrage aan de vertaling van Verkeer en Vervoer beleid naar concrete projecten en gebieden en gebiedsontwikkelingen. Hij/zij richt zich daarbij op inpassing in de structuur van de stad en het Verkeer en Vervoer netwerk. De ontwerper levert een bijdrage aan de vak ontwikkeling van verkeer en vervoer met specifiek vertaling naar de betekenis voor het verkeerskundig ontwerp.

De verkeerskundig ontwerper bezit de kwaliteiten en vaardigheden om:
• Zelfstandig te werken aan verkeerskundige opdrachten, zoals reguliere en kleine verkeerskundige inrichtingsplannen en een bijdrage leveren aan een verkeerskundige deelopgave binnen een gebiedsontwikkeling, waarbij gebiedskennis aan vakinhoudelijke verkeerskundige ontwerpkennis wordt gekoppeld.
• Een goede analyse van de verkeerskundige opgave in de ruimtelijke context te maken en de oplossing hiervoor zowel schriftelijk als verbeeldend te presenteren.
• Verbindingen te leggen met andere vakinhoudelijke disciplines en sectoren, zowel binnen als buiten Stadsontwikkeling.
• Schetsmatig ontwerpend onderzoek te doen met beheersing van technische tekenvaardigheden
• Een verkeerstechnische ontwerpopgave uit te werken waarbij kennis van maatvoering, vormgeving, procedures en ontwerprichtlijnen in de juiste context van de opgave worden toegepast.
• Een bijdrage te leveren in het verbeelden van het verkeer- en vervoersbeleid in gebiedsgerichte opgaven met verschillende technieken, zoals schetsmatig, maquette en technisch tekenwerk.
• In projecten (deel)verantwoordelijk te zijn voor het projectmanagement (kwaliteit, geld en voortgang) en de afstemming met de opdrachtgever.
• Assistent-ontwerpers te begeleiden en te coachen.

Functie eisen

HBO werk- en denkniveau en relevante opleiding op dit niveau.
Bij voorkeur 2 jaar ervaring op het vakgebied.

Competenties
Resultaatgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Flexibiliteit
Klantgerichtheid
Adviesvaardigheid
Creativiteit
Onderhandelen
Planmatig werken

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova