Procesjurist

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9022970

Over de functie

Als procesjurist lever je inhoudelijke kennis in de afhandeling van de Bezwaar- en Beroepszaken en juridische advisering.

Kerntaken

Afhandeling van bezwaar- en/of beroepszaken:
Bepaalt volgens beleidskaders de meest adequate behandelmethode van het Bezwaar- of Beroepsschrift;
Voert deze behandelmethode zelfstandig, adequaat en binnen de gestelde termijn uit;
Schrijft en presenteert zelfstandig juridische pleidooien en adviezen;
Werkt samen met collega’s eerder of later in het bedrijfsproces, om incidentele zaken te stroomlijnen;
Werkt samen met collega’s eerder of later in het bedrijfsproces, om structurele verbeteringen aan te pakken (zoals bijvoorbeeld verspreiden van relevante nieuwe jurisprudentie);
Houdt kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie bij; deelt kennis met collega’s;
Voert constructief overleg met partners en bezwaarmaker met als doel de andere partij te overtuigen van de meest adequate behandelwijze van het bezwaarschrift.

Juridisch advies:
Levert juridisch advies, op aanvraag van de opdrachtgever;
Adviseert de opdrachtgever in o.a. juridische haalbaarheid van beleidsvoorstellen, te volgen strategie in bestuursrechtelijke en evt. civielrechtelijke vraagstukken;
Verwoordt het advies schriftelijk en/of mondeling.
JD professioneel en loyaal bij (keten-)partners, bestuur en burger.

Bedrijfsmatige verantwoording:
Verantwoordt de benodigde middelen en tijd in het in de bij JD in gebruik zijnde systemen;
Levert een bijdrage aan het behalen van de teamdoelen en het verbeteren van de werkwijzen binnen het team;
Levert een bijdrage aan het behalen van de JD-doelen en het verbeteren van de werkwijzen binnen JD en haar ketenpartners.
Levert een bijdrage in nevenactiviteiten binnen het team, anders dan onder 1 en 2 genoemd, zoals b.v. intake, projecten, innovatie en ontwikkeling, etc..

Functie eisen

Opleidingsniveau
a) Academisch+ (academische studie Nederlands recht, bij voorkeur bestuursrecht of civielrecht), voor Advocaat in dienstbetrekking aangevuld met advocatenopleiding.
b) Ervaring 9 jaar in een juridische of bestuurlijke omgeving, waarvan minimaal 4 jaar in het relevante rechtsgebied. Voor advocaat in dienstbetrekking: 4 jaar werkzaam geweest als advocaat
c) Aanvullende opleiding / functie-eisen
- Heeft uitgebreide kennis van de actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie;
- Heeft voldoende kennis/inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijk en politieke omgeving van JD;
- Heeft basiskennis van algemene geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals bv. MS: Outlook.

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova