Leerplichtambtenaar

  • Category sociaal domein
  • Region groningen
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9022960

Over de functie

Wil jij jongeren helpen hun schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te doorlopen en af te ronden? Solliciteer dan direct en kom ons team versterken!
Leerplichtambtenaar
30 uur per week

Werkzaamheden
• Toezien op de naleving van de Leerplichtwet waaronder de kwalificatieplicht
• Het controleren van in- en uitschrijvingen bij school
• Onderzoek instellen naar leerlingen die zonder toestemming wegblijven van school (ongeoorloofd verzuim)
• Samen met school en ouders wordt naar oplossingen gezocht bij problemen met schoolbezoek
• Maatschappelijke zorg verlenen om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te beperken
• Doorverwijzen naar hulpverlening
• Bespreken van verzuimaanpak en individuele gevallen met het zorgadviesteam van een school
• Voeren van (casus)overleg met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), WMO-cliëntadviseurs, Jeugdbescherming, het Openbaar Ministerie en de politie
• Zorgen voor handhaving, zoals de juridische aanpak, proces-verbaal opstellen als ouders/verzorgers of leerling geen gehoor geven aan waarschuwingen of aanwijzingen van school of leerplichtambtenaar

Functie eisen

• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 1 jaar ervaring in de uitvoering van de leerplichtwet
• Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijk, communiceren, analyseren, oordeelsvorming, nauwkeurig en samenwerken
• Je hebt een rijbewijs
• Je werkt klant- en kwaliteitsgericht
• Je hebt het vermogen tot integrale benadering van vragen/problemen
• Je hebt het vermogen spanningsvelden en belangentegenstellingen professioneel te benaderen
• Je hebt het vermogen om binnen bestaande wet- en regelgeving maatwerk te leveren
• Je bent bekend met geautomatiseerde gegevensverwerking
• Bekend met het opmaken van een proces-verbaal leerplicht
• Diploma vakopleiding leerplicht is een pré
• BOA bevoegdheid is een pré

recruiter van de vacature

Floor Grimberg

recruiter van de vacature

Floor Grimberg