Beleidsmedewerker natuur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region limburg
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9022904

Over de functie

Jij bent in staat in een vroeg stadium van projecten, intelligente beleidsmatige keuzes te maken. Het beoordelen van effecten van ruimtelijke of andere ingrepen op doelen en grenzen van Natura 2000 gebieden en het nemen van passende maatregelen daarop, zijn instrumenten die jij inzet.

Voor een instantie in Limburg is Maandag® op zoek naar een beleidsmedewerker Natuur. Als beleidsmedewerker Natuur heb jij brede kennis op het gebied van natuurdoeltypen, flora en fauna en de relatie van deze met abiotische aspecten. Je hebt ervaring en kennis op het gebied van groene wet- en regelgeving, alsook op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

In deze functie ga je de effecten beoordelen van ruimtelijke of andere ingrepen op doelen en grenzen van Natura 2000 gebieden; De goud-, zilver- en bronsgroene natuurzones en de beschermende soorten. Hierop neem je passende maatregelen.
Je neemt deel aan interne en externe multidisciplinaire teams belast met onder andere gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling en bescherming en milieu- en waterbeleid. Als afgeleide taak stel je ecologische adviezen op ten behoeve van de vergunning- en ontheffingsverlening WNB. Daarnaast lever je een bijdrage in het beoordelen van het natuuraspect in MER rapportages die opgesteld worden in verband met de meer omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Je geeft voorlichting en communiceert met in- en externen aangaande ( de ontwikkelingen in ) groene wet- en regelgeving.

Functie eisen

• HBO / WO diploma op het gebied van ecologie
• Minimaal 32 uur per week beschikbaar per 1 september 2017
• Minimaal 1 jaar ervaring met ecologisch-inhoudelijk aspecten van de WRO / WNB
• Ervaring met beoordelen van plannen en projecten en de mogelijke gevolgen voor ecosystemen en soorten is een vereiste.

recruiter van de vacature

Kelly Schuijren

recruiter van de vacature

Kelly Schuijren