Onteigeningsjurist

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9022837

Over de functie

Voor een overheidsinstelling in Midden Brabant, zoeken wij een onteigeningsjurist voor minimaal 8 uur per week, per 1 oktober. Het aantal uren kan uitgebreid worden tot 3-4 dagen per week.

Voor 5 complexe PAS-gebieden (Programma aanpak Stikstof) en het infra-project is de minnelijke grondverwerving gestart, waarbij uiteindelijk het sluitstuk onteigening wordt toegepast. Voor de begeleiding van dit proces is er voor dit project onvoldoende juridische kennis aanwezig
Het doel van de onteigeningsjurist is uiteindelijk:
Het procedureel en inhoudelijk begeleiden van het onteigeningsproces, zodat het zorgvuldig, gestroomlijnd en tijdig doorlopen wordt.
Met name het strakke tijdspad voor de PAS herstelopgaven, dat vóór 1 juli 2021 gerealiseerd moeten zijn maakt.
Hieruit moet voortvloeien dat een zorgvuldige en gestroomlijnde onteigeningsprocedure wordt gewaarborgd.


Tot het takenpakket van de onteigeningsjurist behoren de navolgende werkzaamheden:
• uitwerking van het interne proces van het ‘onteigenings-verzoekbesluit’ aan PS tot aan besluitvorming door PS;
• uitwerking van benodigde intern proces bij eventuele bezwaarprocedures.
• aanvullend adviseren met betrekking tot de planologische procedures in het licht van de daarin op te nemen onteigeningsgrondslag;
• advisering en ondersteuning met betrekking tot de administratieve onteigeningsprocedure;
• advisering aan de provinciale organisatie van complexe verwerving vraagstukken die samenhangen met het onteigeningsproces ( o.m. mate van onderbouwing, omgaan met verontreiniging, alternatieven etc.);
• afstemmen en voortoets bij de Kroon en het voeren van verweer/toelichting in de hoorzitting.

Functie eisen

• Als jurist heb je aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring en kennis op het gebied van het onteigeningsrecht, met name het administratieve onteigeningsproces kent nogal wat gedetailleerde en formele vereisten.
• heb je minimaal een afgeronde HBO/WO diploma

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings