Senior Media Adviseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9022622

Over de functie

Ruime ervaring als Communicatie- of Media adviseur bij een overheid óf non-profit instelling? Lees dan gauw verder!

Als Senior Media Adviseur kom je te werken bij het Communicatiebureau dat onderdeel is van het cluster Bedrijfsvoering van een grote gemeente in de regio van Amsterdam. Alle medewerkers communicatie vallen onder dit onderdeel.Het Communicatiebureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is.

Als Senior Media Adviseur voer je het account voor jouw thema's en zoek je per initiatief (bv een communicatiemiddel of campagnematige aanpak) naar een balans tussen resultaat op inhoud, effect voor de Amsterdammer, concernvorming en beheersing van kosten en ureninzet. Daarbij heb je de opdracht om het werken met media te professionaliseren. Dit heeft betrekking op het voeren van regie op inhoud, maar ook om vergroting van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, bereik en hergebruik. Je adviseert hoe voor jouw thema's doelgroepen bereikt kunnen worden, en voert dit mede uit. Je helpt met onderzoek naar effectiviteit van middeleninzet en doet voorstellen voor methodes en toepassingen hiervoor. Je zorgt voor de juiste samenwerkingsverbanden tussen collega's. Je scope varieert van een thema of project tot gemeentebreed.

Je bent Senior Communicatieadviseur en hebt specialistische kennis van inzet, bereik, effect, professionele realisatie en onderzoek van alle soorten communicatiemiddelen, van design, social marketing tot audiovisueel. Je focus ligt op het analyseren van de communicatieaanpak en -opgave, adviseren, selecteren, ontwikkelen, (doen) produceren en onderzoeken van de juiste (mix aan) communicatiemiddelen. Dit doe je voor alle thema's binnen het organisatieonderdeel Ruimte en Economie. Je werkt altijd samen met een communicatieadviseur en binnen de beleidskaders als de gemeentelijke huisstijl en inkoop. Met kennis van jouw thema's adviseer je op welke nieuwe middelen en werkwijzen het Communicatiebureau zich moet concentreren. Je treedt zo nodig op als projectleider hiervoor.

Werkzaamheden:
•Accounthouder op het gebied van inzet, productie en ontwikkeling van communicatiemiddelen voor enkele thema's/onderwerpen;
•(Mede) projectleider voor de ontwikkeling van nieuwe gemeentebrede middelen en werkwijzen;
•Verantwoordelijk voor het opstellen van briefings en coördinatie van creatie, zowel in- en extern (geen uitvoering);
•(Mede) verantwoordelijk voor de inzet van communicatiemiddelen en capaciteit van communicatiespecialisten (zoals tekstschrijvers, redacteuren, vormgevers) en budget. Alsook de daaruit voortvloeiende afspraken binnen het organisatieonderdeel Ruimte & Economie;
•Belast met het doen van onderzoek en evaluaties;
•Verantwoordelijk voor de analyse van de communicatievraag en de beleidsopgave (samen met de betrokken communicatieadviseur). Hij/zij doet voorstellen, bepaalt de inzet en ontwikkeling van communicatiemiddelen en werkwijzen en voert (samen) uit.

Functie eisen

- HBO en/of WO opleiding succesvol afgerond;
- Minimaal 5 jaar (recentelijke) aantoonbare ervaring (opgedaan) als senior communicatieadviseur bij een overheidsinstelling of non-profit organisatie;
- Minimaal 5 jaar (recentelijke) aantoonbare ervaring (opgedaan) met het ontwikkelen en inzetten van communicatiemiddelen;
- Minimaal 2 jaar (recentelijke) ervaring opgedaan met het leiden van projecten in een soortgelijke functie.

Gewenst:
- Senior niveau ervaring (opgedaan) met marketingcommunicatie;
- Ervaring (opgedaan) als senior communicatieadviseur binnen een G4 gemeente.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman