Opzichter Dagelijks Onderhoud

 • Category woningcorporaties
 • Region noord-holland
 • opleidingsniveau mbo
 • remoteId 9022464

Over de functie

Binnen een specifieke regio houd jij dagelijks onderhoud toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud en zorg je dat het onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken.

Je houdt je voornamelijk bezig met:

Uitvoering van dagelijks onderhoud:

 • (indien nodig) inspecteren van situatie om oorzaak melding te achterhalen, inschatten benodigd onderhoud uitvoering aansturen;
 • bewaken van de voortgang van werkzaamheden middels de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit;
 • houden van (bouwkundig en installatietechnisch) toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden;
 • kennen en toepassen van de regelgeving (waaronder Arbowet en V&G beleid);
 • signaleren en bewaken van meer-/minderwerk;
 • realiseren dat de kwaliteitsnorm van de uitvoering blijft gehandhaafd;
 • uitvoeren van vooropnames;
 • beoordelen van uitgevoerd werk door vakman (of derden) bij technische oplevering;
 • bewaken van naleving en uitvoering onderhoudscontracten;
 • heeft conform een vooraf vastgesteld rooster een aantal malen per kalenderjaar bereikbaarheidsdienst.

Communicatie en afstemming:

 • deelnemen aan de werkvergaderingen;
 • signaleren van uitvoeringsproblemen en zorgdragen dat deze worden opgelost;
 • onderhouden van interne contacten die gericht zijn op het afstemmen van informatie en gegevens, samenwerking, coördinatie, overdracht van werkzaamheden en gesignaleerde problemen van sociale aard;
 • onderhouden van externe contacten zoals aannemers, gemeente en bewoners gericht op samenwerking, onderhandeling, coördinatie, het geven en afstemmen van informatie en het maken van afspraken.

Rapportage en administratie:

- aanleveren gegevens dagelijks onderhoud voor jaarlijkse onderhoudsbegroting en afhandeling bewonerscorrespondentie aan Bedrijfsbureau.

Functie eisen

 • MBO werk- en denkniveau;
 • kennis van de kwaliteit en kosten van bouwmaterialen en de bouwkundige en procesmatige aspecten in relatie tot het realiseren van technische bouwprojecten;
 • kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid (Arbowet, V&G-beleid) en deze kunnen toepassen;
 • ervaring met het houden van toezicht bij bouwprojecten en het aansturen van externe partijen.

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri