Marketeer Instrumentarium Duurzaamheid

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9022199

Over de functie

Zou jij als Marketeer je graag meer inzetten voor duurzaamheid en energiebesparing? En draag jij Amsterdam een groener hart toe? Dan gaat Maandag® jou verder helpen!

Als Marketeer Instrumentarium Duurzaamheid kom je te werken op de afdeling Ruimte en Duurzaamheid. Je gaat je richten op het vermarkten van verschillende instrumenten die de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt voor verschillende doelgroepen in de stad. Deze doelgroepen, zoals bedrijven, VvE's, maatschappelijke organisaties en bewoners(groepen), kunnen de instrumenten gebruiken om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing, het plaatsen van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen. De instrumenten die de gemeente beschikbaar stelt betreffen onder andere leningen van het duurzaamheidsfonds, energielening, energiescans, zon scans, subsidieregelingen. De Agenda Duurzaamheid vormt hierbij het beleidsmatige kader.

De ambitie is dat meer duurzame projecten in de stad gerealiseerd worden met daarbij een optimale inzet van de diverse instrumenten. Als Marketeer Instrumentarium Duurzaamheid breng je de instrumenten actief onder de aandacht bij de doelgroepen en stimuleer je actief dat zij aan de slag gaan met de verduurzaming van hun vastgoed en of organisaties. Door hen te benaderen, te activeren, te ondersteunen en de weg te wijzen richting verduurzaming. De aanpak sluit aan op de vraag en belangen van de verschillende relevante doelgroepen. Je bent daarbij in staat zowel marketing strategisch als uitvoerend een onderscheidende marktpropositie te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast versterk je de huidige onderscheidende propositie van de verschillende instrumenten en bouwt deze uit.

Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Zij werkt in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, en brengt daarbij kennis in over stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.

Werkzaamheden
•Brengt communicatie over het instrumentarium duurzaamheid op een hoger plan. Het betreft een aanvulling op de inhoudelijke en communicatieacties die nu reeds ondernomen worden;
•Bekendheid vergroten van de mogelijkheden van het instrumentarium bij potentiele gebruikers door o.a. presentaties, diverse media, gesprekken, tussenpersonen etc.;
•Zorgen voor zichtbaarheid van de positieve aspecten die met de inzet van de instrumenten behaald zijn;
•I.s.m. huidige medewerkers instrumentarium het aanbod van aanjaagacties uitbouwen, verbreden en nadrukkelijker aan de man brengen en bevorderen van de realisatie van projecten.
•Betreft niet inhoudelijke verbetering van het instrumentarium;
•Evalueren en monitoren van de aanjaagacties.

Functie eisen

- Minimaal HBO diploma (voorkeur in de richting energie- en/of duurzaamheidsvraagstukken);
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Marketeer;
- Ervaring met ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie en specifieke doelgroepen;
- Ervaring/affiniteit met het vermarkten van financiële producten;
- In staat zijn om zowel marketing strategisch als uitvoerend een onderscheidende marktpropositie te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen;
- In staat zijn om de onderscheidende propositie van de verschillende instrumenten te versterken en uit te bouwen.

Gewenst: werkervaring bij één van de G4 gemeentes.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman