Uitvoerend consultant Elektrisch Vervoer

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9021971

Over de functie

De komende jaren gaat de markt voor elektrisch vervoer ontwikkelen. Elektrisch vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Het aantal elektrische voertuigen zal met name in de periode 2018-2020 sterk toenemen. Dat heeft voornamelijk te maken met de verwachting dat een aantal nieuwe modellen elektrische auto’s op de markt komen met een hoge actieradius (400km) en een prijsniveau, die het elektrisch rijden voor een breder publiek mogelijk maakt. Een andere relevante ontwikkeling is het toenemend gebruik van elektriciteit in de woonomgeving met dienovereenkomstig druk op het netwerk. In steden worden de komende jaren hele wijken afgesloten van het gas. Daarnaast zal ook de lokale energievoorziening in de vorm van zonne-energie toenemen. Elektrische auto’s en oplaadinfrastructuur kunnen een positieve bijdrage leveren aan genoemde ontwikkelingen. Hierin spelen verschillende dimensies een rol: uiteraard technologisch, ruimtelijke (wonen, werken en mobiliteit) en zeker ook menselijk gedrag.

Als uitvoerend consultant Elektrisch Vervoer is het jouw taak deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verduurzamen van de mobiliteit in de gebouwde omgeving. Daarbij kan je denken aan de voorzieningen m.b.t. openbaar laden van auto’s. Deze innovaties hoeven niet altijd technologisch van aard te zijn. Het kan ook gaan om bredere dan wel andere toepassing van bestaande technologieën.
Jouw werkzaamheden kunnen zich in alle projectfasen bevinden; van ideevorming, tot projectvorming, organisatie, uitvoering, realisatie alsmede evaluatie en borging van een eventueel vervolg.
Onderstaande voorbeelden geven een beeld van projecten waarmee jij aan de slag gaat:

- Laadpleinen;
- Koppeling laadinfra met lokale duurzame energie;
- Buurtbatterij;
- Streetplug;
- Woonwijken
- Laden in bestaande gebouwen (VVEs, woontorens, parkeergarages)
- Elektrische taxi’s
- Zware aansluitingen
- Elektrische bussen
- Strategische kaart

Functie eisen

Werkervaring in een vergelijkbare functie
Een afgeronde HBO- of WO opleiding in een relevante richting

recruiter van de vacature

Hanne Regeer

recruiter van de vacature

Hanne Regeer