Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9021958

Over de functie

Maandag is op zoek naar een adviseur ruimtelijke ordening en milieu die op korte termijn kan starten. De adviseur wordt vooral in gezet om op een pragmatische manier de helpende hand te bieden binnen het cluster ruimtelijke ontwikkeling van de afdeling RMO bij een gemeente in de regio Rotterdam. Je bent onmiddellijk en breed inzetbaar op het gehele werkgebied van ruimtelijke ordening. De nadruk ligt op de advisering over inhoud en proces rond omgevingsvergunningen (wabo) en begeleiding van planologisch-juridische procedures bij afwijkingen. Zo nodig biedt kandidaat ondersteuning op dossiers betreffende milieu, wonen, vastgoed en dossiers waar de bedrijfscontactfunctionarissen mee bezig zijn.

Een integrale blik en integraal kunnen werken zijn voor de werkzaamheden essentiële eigenschappen. Gelet op de omvang van de organisatie is het belangrijk de medewerkers breed in te kunnen zetten. Daarom verricht kandidaat ook overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

Functie eisen

•een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau;
•relevante werkervaring bij een gemeentelijke organisatie;
•kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder actuele kennis van de WABO-vergunningprocedures;
•communicatief vaardig, in woord en geschrift;
•goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke- en bestuurlijke politieke verhoudingen.

Het kunnen werken in wisselende teams met wisselende collega's maar ook een integrale kijk en aanpak zijn noodzakelijke eigenschappen om de functie goed te kunnen vervullen. Van jou wordt een proactieve en zelfstandige instelling verwacht, waarbij een oplossingsgerichte houding resultaat oplevert. Procesmatig denken en interactief samenwerken is iets wat je natuurlijk afgaat.

recruiter van de vacature

Hanne Regeer

recruiter van de vacature

Hanne Regeer