Programmamanager

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9021745

Over de functie

Voor een grote Gemeente in West-Brabant zijn we op zoek naar een gepassioneerd programmamanager voor de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Medio 2016 is besloten de onderdelen Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, welke op verschillende plaatsen in de organisatie zijn gesitueerd, als een keten te beschouwen. Op dit moment wordt de keten verder vorm gegeven om in 2017 in een aangepaste structuur verder door te ontwikkelen. De keten geeft invulling aan de ambitie om de gemeente een veilige en prettige stad te laten zijn voor inwoners en bezoekers. De programmanager speelt hierin een elementaire rol.

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor de totstandkoming en monitoring van het Meerjarenprogramma Veiligheid (en Leefomgeving) en de daaruit voortvloeiende jaarprogramma’s, om (mede) zorg te dragen dat de geformuleerde doelstellingen binnen de looptijden gerealiseerd worden.

Taken
• Realiseert een coördinatiestructuur waarin de verschillende beleidslijnen, activiteiten en projecten binnen de keten Veiligheid, Vergunningen Toezicht en Handhaving op elkaar worden afgestemd;
• Sparringpartner voor zowel bestuur als afdelingshoofd over doelstellingen, voortgang en resultaten;
• Stuurt zonder gebruik van macht. De programmamanager kent geen formele macht en geeft dan ook geen directe leiding aan personen of groepen van personen.
• Neemt deel aan de voor de functie relevante overlegstructuren en is onderdeel van het netwerk met de in externe ketenpartners;
• Overlegt periodiek met alle betrokken partijen over de keuzes, de kwalitatieve en kwantitatieve bijdragen binnen het MJP en jaarprogramma;
• Verantwoordelijk voor de totstandkoming van voortgangsrapportage(s) in de P&C cyclus van de organisatie (Berap, VJN etc.);
• Signaleert knelpunten en komt met oplossingen;
• Werkt samen met de thematische beleidsadviseurs (Ondermijning, Zorg en Veiligheid, Fysieke Veiligheid, Openbare Orde en Veiligheid) om de programmaonderdelen, benoemt per beleidsadviseur (conform indeling MJP) inhoud en een programmatische aanpak te geven.

Functie eisen

Functie-eisen

• Heeft kennis en kunde m.b.t. de in het MJP opgenomen beleidsvelden;
• Is in staat praktisch een programmatische aanpak te formuleren waarin strategische (bestuurlijk vastgestelde) beleidsdoelen een plaats krijgen;
• Kennis en kunde in het operationaliseren van een strategisch beleid (lees MJP) naar jaarplannen op tactisch en uitvoeringsniveau o.b.v. informatiesturing, risicoprofielen en scenario’s;
• WO/HBO+
• 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Wat biedt Maandag® jou?
• Vanuit een dienstverband bij Maandag® kun je diverse opdrachten vervullen. Een opdracht voor de lange termijn behoort ook tot de mogelijkheden
• Wij bieden een marktconform salaris volgens cao CAR UWO. Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring.
• Wij vergoeden alle reiskosten op basis van €0,19 per kilometer. Een leaseauto behoort ook tot de mogelijkheden.
• Samen met de Maandag® Academy werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en volg je diverse cursussen en trainingen.
• Gedurende je opdracht word je begeleid door je Accountmanager en Recruiter.
• Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden.

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan ben je bij Maandag® aan het juiste adres en komen we graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken!

recruiter van de vacature

Menno Goedhart

recruiter van de vacature

Menno Goedhart