Ambulante hulpverlener Jeugdteam

  • Category sociaal domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9021535

Over de functie

Vanuit de gemeente is er een programma Sociaal Domein opgesteld. Vanuit dit programma werken zij samen met verschillende afdelingen (Werk en Inkomen, Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling, Klant Contact Centrum) aan een integrale en innovatieve aanpak binnen dit programma.
De basisprincipes van de doelstellingen in het programma zijn adviseren, innoveren, verbinden, sturen en controle. Jeugd is een onderdeel van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling.

Als medewerker Jeugdteam stimuleer, ondersteun en versterk je het probleemoplossend vermogen en de regie van jeugdigen en hun ouders in samenwerking met haar partners – gericht op het ontwikkelen, behouden en versterken van het probleemoplossend vermogen van jeugdigen en hun ouders/verzorgers.
Je stelt altijd het kind centraal. Biedt hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. De werkwijze daarbij is vraaggericht en laagdrempelig. Je neemt verantwoordelijkheid waar nodig en laat los waar het kan. Jij handelt vanuit oprechte belangstelling voor het gezin of het kind/de jeugdige. Zo wordt er aangesloten bij de waarden en normen van het gezin of het kind/de jeugdige, mits de veiligheid niet in het geding komt. Met elk gezin worden duidelijke, haalbare afspraken gemaakt over het resultaat van de hulp. Je participeert op de ontwikkelingen in de samenleving en werkt samen met lokale (ondersteuningspartners). Het is belangrijk dat er vroegtijdig wordt gesignaleerd.
Ook dien jij daadkrachtig op te treden bij crisissituaties. Je houdt altijd de veiligheid in de gaten en werkt (samen) vanuit een integrale aanpak.

Functie eisen

- Een afgeronde sociale opleiding op minimaal HBO-niveau
- Aantoonbare SKJ registratie (vermeld met registratienummer en -datum in het cv)
- In ieder geval aanwezig op maandag, woensdagochtend en donderdagochtend
- werkervaring als jeugdhulpverlener
- kennis met de methodiek Signs of Safety

Zonder SKJ registratie zal de sollicitatie niet in behandeling worden genomen. Graag licht ik toe wat de mogelijkheden zijn binnen Maandag Den Haag.

recruiter van de vacature

Anouk Bergenhenegouwen

recruiter van de vacature

Anouk Bergenhenegouwen