Jurist Bezwaar en Beroep

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9021272

Over de functie

Ben jij Jurist Bezwaar en Beroep en gewend om onder druk en met meerdere dossiers tegelijk te werken? Lees dan snel verder!

Per 1 januari 2018 voert Amsterdam de milieuzone voor brom- en snorfietsen, taxi's en touringcars in. Het instellen geschiedt met twee nog te nemen verkeersbesluiten. Eén verkeersbesluit betreft brom- en snorfietsen en één verkeersbesluit betreft taxi's en touringcars. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen en eventueel daarna beroep bij de rechtbank instellen. Ook kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd. Van het verbod om met brom- en snorfietsen van 2010 en ouder in de milieuzone te rijden kan in bepaalde gevallen een ontheffing worden gevraagd. Tegen de in dit verband genomen beslissingen staat voor belanghebbenden bezwaar en eventueel beroep open. Ook in dit verband kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd. De behandeling van bezwaarschriften is opgedragen aan een ambtelijke bezwaarschriftencommissie.

De gemeente zoekt 2 juristen die beide de rol van secretaris van de bezwaarschriftencommissie en die van verweerder namens het college in bezwaar en beroep en bij de behandeling van voorlopige voorzieningen kunnen vervullen. Als secretaris zijn de juristen belast met het schrijven van concepten voor de adviezen van de bezwaarschriftencommissie, het voorbereiden en deelnemen aan hoorzittingen en het schrijven van verslagen daarvan. De adviezen worden, als ze worden gevolgd, ook als onderbouwing van de beslissing op bezwaar gebruikt. Als verweerder zijn de juristen belast met het vertegenwoordigen van het college bij de bezwaarschriftencommissie en bij rechtbank tijdens de behandeling van beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening. Onderdeel van deze werkzaamheden is in elk geval het opstellen van een verweerschrift en het geven van een mondelinge toelichting ter zitting. De juristen die de gemeente zoekt kunnen beide rollen vervullen. Zij werken daarbij onder meer samen met medewerkers van de gemeente die werkzaam zijn bij het programma Luchtkwaliteit (rve Ruimte en Duurzaamheid) en de rve Verkeer en Openbare Ruimte. Inhoudelijk worden de juristen geadviseerd door de zittende medewerkers.

Functie eisen

Afgeronde studie rechtsgeleerdheid (master), met een specialisatie in het bestuursrecht;
Afgelopen drie jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in het bestuursprocesrecht, onder meer met het schrijven van processtukken en het in rechte optreden namens bestuursorganen;
Ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten die de fysieke omgeving betreffen;
Ervaring met het werken met grote aantallen besluiten of (gerechtelijke) procedures tegelijkertijd;
Ervaring met het werken binnen een gemeentelijke organisatie.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham