Projectleider Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ)

  • Category sociaal domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9021153

Over de functie

OPDRACHTINFORMATIE: 16 – 24 uur | tijdelijk voor minimaal een half jaar | Locatie midden Brabant

Project: Vraag en aanbod van Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) en buitenruimte op elkaar afstemmen zodat ouderen, licht verstandelijk beperkten en inwoners met GGZ-problematiek zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, de regie van hun leven in handen houden en zo lang kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

Wat ga je als projectleider doen?
• Beleid opstellen
• Het project sturen en coördineren
• Onderdeel van een regiegroep waarbij je een linking-pin-positie vervult richting de stuurgroep
• Verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het project (doelrealisatie, coördinatie, planning en control, kwaliteit- en risicomanagement en relatiebeheer)
• Anticiperen op ontwikkelingen en tijdig maatregelingen nemen

| Projectmanager | Teamleider | Programmamanager | Projectleider | Beleid | Beleidsadviseur |

Functie eisen

Wij vragen
• Ruime kennis en ervaring in de rol van projectleider
• Kennis en ervaring op het snijvlak van het ruimtelijke en sociale domein
• Kennis van de doelgroep(en) en de betrokken organisaties

Profiel: Overstijgend en integraal denken, bruggenbouwer, verbinder, motiveren, uitstekende onderhandelaar, goed in plannen en organiseren, politiek en bestuurlijke antenne.

recruiter van de vacature

Yvette de Vroom

recruiter van de vacature

Yvette de Vroom