Jeughulpverlener

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9020960

Over de functie

Als jeugdhulpverlener draai je mee in het sociaal loket. Na triage pak je enkelvoudige hulpvragen op het gebied van jeugd verder zelfstandig op. Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel waar naar toe gewerkt wordt te bereiken. Je verricht basisdiagnostiek, versterkt de kracht van kind, opvoeder en/of netwerk, biedt zelf hulp (gesprekken, aanleren van praktische vaardigheden, concrete hulp) én organiseert aanvullende hulp als dat nodig is.

Concrete werkzaamheden zijn onder ander:
Zitting in sociaal loket voor afhandeling van alle sociale hulpvragen op het gebied van jeugd, sociale voorzieningen en werk en inkomen (indicatie: 2 dagdelen in de week)
Bieden van enkelvoudige Jeugdhulp
Opstellen ondersteuningsplan en tijdig doorverwijzen bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijven monitoren, ook na beëindiging hulp of problemen zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie)
Bij doorverwijzing zorgen voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier.
Signaleren van (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en passende actie ondernemen.
Contacten met instellingen over kwaliteit/tevredenheid geleverde hulp
Periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren

Functie eisen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van zorg en welzijn én minimaal 4 jaar relevante werkervaring
Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Jeugd en bij voorkeur ook op het gebied van Zorg en Welzijn en/of Werk & inkomen
Achtergrond in AWBZ

recruiter van de vacature

Maria Soerjaman

recruiter van de vacature

Maria Soerjaman