Projectleider verkiezingen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9020860

Over de functie

Team Basisregistratie personen van de organisatie is op zoek naar één persoon die invulling kan geven aan: projectleider gemeenteraadsverkiezing in combinatie met een productspecialist reisdocumenten en rijbewijzen. Als projectleider verkiezingen ben je verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afwikkeling van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Venray. Tijdens de voorbereiding en gedurende de feitelijke uitvoering is de projectleider het eerste aanspreekpunt van en voor de organisatie. Daarbij sta je voor de uitdaging ervoor te zorgen dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de verkiezingen voldoende kennis en vaardigheden hebben om hun taak tijdens de verkiezingen goed te vervullen en worden ontwikkeld om eventuele volgende verkiezingen zelfstandig te organiseren. Gezien de complexiteit van het project en de impact ervan op de gemeentelijke organisatie is een slagvaardige en enthousiaste projectleider met een politieke sensitiviteit een belangrijke voorwaarde. De uitdaging voor de productverantwoordelijke rijbewijzen en reisdocumenten is er voor te zorgen dat de kennis van het team actueel blijft en naar een specialistisch niveau wordt gebracht in relatie tot het totale proces.

Momenteel vindt er in binnen het team een onderzoek plaats om taken te herschikken binnen processpecialisaties. Onderdeel van de opdracht is het borgen van de werkzaamheden met betrekking tot de verkiezingen en rij- en reisdocumenten gedurende deze overgangsperiode. Je draagt bij aan het overbrengen van kennis op de medewerkers die belast zijn met de genoemde werkzaamheden.

Als projectleider verkiezingen ben je verantwoordelijk voor:
• Opstellen van een plan van aanpak
• Zorgdragen voor de uitvoering van het plan van aanpak
• Projectmatig managen van de verschillende werkzaamheden ten behoeve van de organisatie verkiezingen
• Zorgdragen voor participatie en afstemming met alle betrokken (projectmedewerkers, bestuur, griffie, kiesraad, ambtelijke organisatie, burgers etc.)
• Indeling stembureaus
• Bezetting stembureaus
• Materiaalvoorziening (offertetraject)
• De procedures van de verkiezingen
• Registratie politieke partijen
• Bekendmakingen
• Het succesvol organiseren van een proefinlevering van de kandidatenlijst
• Kandidaatstelling
• Lijstverbindingen
• Ondersteuningsverklaringen
• De dag van de verkiezingen
• Kiesgerechtigheid en wijze van stemmen (kiezerspas, volmacht, stempas, etc)
• Rechten van de kiezers (bezwaar maken, openbaarheid, helpen bij stemmen, etc)
• Plichten van kiezers (legitimatie, overlast, campagne voeren, etc)
• Instructie stembureauleden
• Organiseren tussentijdse uitslag
• Vaststelling uitslag, zetelverdeling en rangschikking kandidaten
• Ter inzage legging van stukken, privacy en Wet openbaarheid van bestuur (WOBverzoeken).

Als productspecialist rijbewijzen en reisdocumenten of voorman 1e lijns dienstverlening ben je verantwoordelijk voor:
• Verbeteren en bewaken van de werkprocessen (reisdocumenten en rijbewijzen)
• Bewaken van de juiste uitvoering van de procedure
• Bijhouden van ontwikkelingen en voorstellen doen tot verbetering van werkprocessen ten behoeve van de kwaliteit
• Het team begeleiden naar een specialistisch niveau in relatie tot deze producten

Functie eisen

• Werkervaring van tenminste 3 jaar in de afgelopen 3 jaar als specialist op het gebied van de gehele procedure rijbewijzen en reisdocumenten;
• Werkervaring als Projectleider (gemeenteraads-) verkiezingen;
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
• Werkervaring met het leidinggeven en coachen van een team.

recruiter van de vacature

Wesley Reijnders

recruiter van de vacature

Wesley Reijnders