Planningsadviseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9020773

Over de functie

Als planningsadviseur bij de afdeling Programma's en Projecten ben je in een team van circa 35 projectmanagers en projectassistenten dé specialist in het structureren, plannen en visualiseren van uiteenlopende opgaven. Je analyseert en structureert de opgave, zorgt voor een duidelijke fasering en maakt leesbare projectplanningen, relatieschema's en totaaloverzichten. Je houdt daarbij rekening met de relevante wet- en regelgeving, bestuurlijke besluitvormingsprocessen en raakvlakken met andere projecten en programma's. Je adviseert over kansen, risico's en mogelijke knelpunten en communiceert deze prettig en helder naar je opdrachtgevers.

Een planningadviseur creeert een totaalbeeld van een project, proces of programma door het systematisch te structureren in fases en deelprojecten. Afhankelijk van de planfase waarin een project zicht bevindt moet er op een bepaalde aspecten in- en uitgezoomd worden om onderlinge afhankelijkheden zichtbaar te maken.
Door middel van de planning wordt de voortgang van het project bewaakt en worden mogelijke knelpunten in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd. Samen met de projectmanager en/of de projectgroep wordt gezocht naar oplossingen. Een planningadviseur neemt geen besluiten, maar adviseert wat de voor- en nadelen zijn van iedere keuze en presenteert zo nodig alternatieve scenario's en de bijbehorende risico's.

Vaak wordt door betrokken partijen slechts één aspect van de planning belicht. Zo toont de ontwikkelaar bijvoorbeeld soms alleen de bouwplanontwikkeling en levert de technisch projectleider alleen de civiel-technische werkzaamheden. De planningadviseur is een generalist die alle deelactiviteiten meeneemt in een totaalplanning van het gehele project. Omdat alle aspecten aan bod komen, volgt dan een reeel beeld van het project, zodat er goed gestuurd kan worden op tijd en capaciteit. Hij of zij stelt zich op als sparringpartner van de projectmanager. Door de visualisaties kan de projectmanager dit vervolgens breed communiceren.

Taken en verantwoordelijkheden in projecten:
Opstellen en bijhouden van de projectplanning met daarin alle activiteiten, besluitvormingsvormingsprojecten en procedures met onderlinge relaties en afhankelijkheden;
Adviseren over ontwikkelingen in het project voor wat betreft voortgang (bewaking), mondeling en in notities;
Benoemen en bespreken van knelpunten in verband met mogelijke vertragingen;
Adviseren over oplossingsrichtingen;
Bijhouden en verwerken van nieuwe regelgeving en procedures in de planningen;
Structureren van de opgave met behulp van een relatieschema;
Bespreken en weergeven van faseringsvarianten van een plangebied;
Bespreken en weergeven van verschillende planningscenario's;
Bespreken en weergeven van afwegingen in tijd, geld en inhoud;
Weergeven van een planning op hoofdlijnen van het project;
Adviseren over coordinatie en afstemming van (onder andere juridisch-planologische) procedures

Functie eisen

* Afgeronde WO-opleiding in de richting van planologie, sociale geografie, ruimtelijk bestuursrecht of bouwkunde
* Minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
* Kennis van Excel, MS-project, Microsoft Visio, Adobe Indesign en Illustrator

recruiter van de vacature

Hanne Regeer

recruiter van de vacature

Hanne Regeer