Beleidsmedewerker RO

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9020611

Over de functie

Organisatie
Ben jij die ondernemende professional met passie voor de ruimtelijke inrichting van deze Zuid-Hollandse gemeente en doe je dat het liefst met anderen samen, zowel buiten als binnen de organisatie?

Op dit moment bevind de gemeente zich in een transitie op weg naar een opgaven gestuurde organisatie, die kan inspelen op bestuurlijke uitdagingen en gebruik maakt van innovatieve en moderne werkwijzen. Deze nieuwe manier van werken kenmerkt zich door het werken in teams rond opgaven gefaciliteerd door een opgavemanager. Wij putten hiervoor uit een ‘pool van professionals’. Wij zoeken een collega die samen met ons bouwt aan een opgave gestuurde manier van werken en zich richt op het realiseren van maatschappelijke effecten voor onze inwoners en bedrijven.

Een prachtige kans voor professionals welke hun CV uit willen breiden met deze ervaring.

Opdracht
De gemeente is op zoek naar een medewerker ruimtelijke ordening (medewerker Ontwikkeling III). Tot de werkzaamheden behoren:

- Behandelen van adviesvraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en daarmee samenhangende beleidsvelden, met name vanuit de planologische hoek. Het accent ligt op planologie, maar affiniteit met stedenbouwkundige vraagstukken verwachten we ook.
- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van ruimtelijke initiatieven in de vorm van aanvragen en principeverzoeken. Deze zaken worden samen met de collega's van vergunningen behandeld.
- De gevraagde kandidaat is verantwoordelijk voor de planologische inbreng en voert hiertoe contact met initiatiefnemer en regie over het dossier. Tot de taken behoort het beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van adviezen aan B&W en raad e.d.
- Het (mede) vertegenwoordigen van het (opgave)team, of de gemeente in diverse overleggen, inspraakbijeenkomsten en overleggen met andere disciplines, overheden of rechterlijke instanties (input in rechterlijk gedingen of eigen behandeling).

Functie eisen

Functie-eisen:

- Werk- en denkniveau: HBO.
- Meerjarige gemeentelijk ervaring (minimaal ca. 5jaar) met ruimtelijke procedures en het beoordelen van ruimtelijke initiatieven.
- Helikopterview, waarmee een vakoverstijgende, integrale visie wordt bedoeld.
- Goede communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk).
- Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.
- Politieke sensitiviteit.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul