Jeugdconsulent

  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • Category sociaal domein
  • remoteId 9020227
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Sinds 2015 hebben alle gemeenten in Nederland er nieuwe taken bijgekregen op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Uitgangspunt is om begeleiding, zorg en ondersteuning te bieden aan diegenen die dat ècht nodig hebben. De sociaal wijkteams die zijn opgezet, spelen daarin een centrale rol. Voor ‘zorgvragers’ moet het makkelijker worden; dichtbij of lokaal georganiseerd en zonder onnodige rompslomp. De vraag van onze inwoners staat centraal, niet het systeem: één aanpak, één boodschap. De gemeenten gaan bovendien uit van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving of sociale netwerk. Deze veranderingen vragen om een andere manier van denken en doen. Niet alleen van de gemeentelijke organisatie, maar ook van samenwerkingspartners, inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgvragers.

Vanaf 1 januari 2015 zijn we gestart met het sociaal wijkteam. Dit is een klein en zelfstandig team dat inwoners begeleidt die te maken hebben met meervoudige en/of complexe problemen. Het Sociaal wijkteam werkt zichtbaar in de kernen en zoekt samen met de inwoners naar oplossingen om de zelfredzaamheid en participatie te vergroten. Binnen het team wordt expertise samengebracht vanuit verschillende disciplines (zorg en ondersteuning, jeugd, werk en inkomen) zodat de problemen integraal opgepakt worden. Het is de bedoeling dat deze allround medewerkers intensief met elkaar samenwerken en van elkaar leren zodat zij de problemen integraal benaderen. Dit is een ontwikkeltraject. Er wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners zoals scholen, huisartsen, welzijnsinstellingen, maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, wijkagenten, etc.

De medewerker van het sociaal wijkteam gaat op huisbezoek en stelt samen met het huishouden een plan op. Het uitgangspunt is het netwerk vergroten en de contacten versterken. De ‘vraag achter de vraag’ is leidend. Het inzetten en gebruik maken van vrijwillig aanbod dat in de wijk aanwezig is, is van belang. Wanneer dit niet toereikend is, beslist het sociaal wijkteam in overleg met betrokkene over het inzetten van maatwerkvoorzieningen.

Functie-inhoud:
• Organiseren en faciliteren van een sociaal netwerkberaad: Inwoners activeren om met hun eigen netwerk te kijken wat de hulpvraag is en onderzoeken wie vanuit het netwerk kan ondersteunen. Het doel hiervan is dat inwoners zelf de regie houden.

• Toegang tot maatwerkvoorzieningen: Wanneer inwoners niet kunnen bouwen op de eigen kracht en het eigen netwerk, is er ondersteuning beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van het sociaal wijkteam om een maatwerkarrangement vast te stellen, waarmee inwoners zo snel als mogelijk weer op eigen benen participeren in
de samenleving. Voor de beoordeling en indicering is vaak specialistische expertise nodig. In dat geval wordt deze expertise ‘ingevlogen.’

• Bijdrage aan de ontwikkeling en samenwerking binnen de wijken: Door het bevorderen van de sociale cohesie binnen de wijken wordt de individuele en collectieve zelfredzaamheid binnen de wijken versterkt. Hieronder valt ook het regisseren van de situatie, het samenbrengen van professionals en vrijwilligers.

Functie eisen

- Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van zorg en welzijn én minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
- Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Jeugd en bij voorkeur ook op het gebied van Zorg en Welzijn en/of Werk & inkomen;
- Je bent op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein en hebt brede kennis van de sociale kaart;
- Je hebt ervaring met en kennis van het stellen van indicaties voor de nieuwe taken in de Wmo (extramurale begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf);
- Je hebt ervaring met het werken volgens de principes van De Kanteling;
- Je hebt ervaring met het voeren van keukentafelgesprekken;
- Je hebt ervaring met regie voeren ten aanzien van meervoudige en/of complexe problematiek;
- Je weet vorm te geven aan het versterken van de eigen kracht van de inwoners;
- Je beschikt over een goed analytisch en oplossingsgericht vermogen;
- Je beschikt over klant- en resultaatgerichte werkhouding;
- Je kunt goed samenwerken met andere professionals;
- Je bent in het bezit van een auto en een rijbewijs B.

recruiter van de vacature

Eline Wienen

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden