Vergunningverlener Bodem en Water

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9019629

Over de functie

Voor het team vergunningverlening bodem en water ben ik op zoek naar een vergunningverlener. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor de kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet Bodembescherming, de Waterwet, de Ontgrondingenwet, de Wet Luchtvaart en het Vuurwerkbesluit

Dit gedreven, dynamische team bestaat uit circa 20 gedreven collega’s, variërend van een teamleider en een beleidsadviseur tot juristen en vergunningverleners. Daarnaast wordt het team in de afhandeling van de procedures ondersteund door het TOPP-team.

Functie eisen

Binnen de functie ben je, namens de opdrachtgevers, vergunningsaanvragen en meldingen aan het beoordelen en afhandelen. Hierbij maakt je gebruik van de geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen en pleegt overleg met onze handhavingscollega’s over de uitvoeringsaspecten. Aanvullend kan worden gevraagd om vragen, die binnenkomen via het bodemloket, op te pakken en te beantwoorden, zowel mondeling als schriftelijk.

Ervaring met Squit en Squit-bodem is een harde eis.

Voel je je aangesproken door het bovenstaande, bel of mail dan gerust. Ik vertel je graag meer!

recruiter van de vacature

Annerose Verheul

recruiter van de vacature

Annerose Verheul