Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

  • Category sociaal domein
  • Region flevoland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9019448

Over de functie

Als beleidsadviseur onderwijshuisvesting hou je je bezig met onderwerpen die relatie hebben met onderwijshuisvesting en fungeer je als specialist over dit onderwerp. Deze vragen komen vanuit de politiek, de organisatie en van de betrokken partners. Je voert overleg met schoolbesturen en andere betrokken partijen en adviseert het College en de Raad.

Je maakt onderdeel uit van het cluster Onderwijs en Arbeidsmarkt van de afdeling Beleid en je werkt ook veel samen met de collega’s van andere afdelingen zoals gebouwenbeheer, concernstaf, projectmanagement en communicatie. De afdeling Beleid ontwikkelt ten behoeve van het college en de raad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. In het cluster Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van voorschool tot arbeidsmarkt van inwoners van deze gemeente. Het bieden van adequate en passende onderwijshuisvesting wordt door de gemeente als belangrijke voorwaarde gezien voor het onderwijs in de stad en de ontwikkeling van de leerlingen.

Jij bent in staat om snel verschillende voorkomende werkzaamheden op dit terrein te vervullen. Dit gebeurt in overleg met betrokken collega’s. Voorwaarde is dat je beschikt over gedegen kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast inhoudelijke kennis verwachten we dat je goed in staat bent om vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid overleg met externe maatschappelijke partners te voeren. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en goed om kan gaat met verschillende –vaak tegengestelde- belangen. Procesvaardigheden zijn in deze opdracht net zo belangrijk als inhoudelijke kennis van het vakgebied.

Functie eisen

- Afgeronde HBO-opleiding
- Meerdere jaren ervaring op het gebied van Onderwijshuisvesting
- Beschikbaar voor 24-32 uur in de week

recruiter van de vacature

Karim Gharsallah

recruiter van de vacature

Karim Gharsallah