Jurist Publieksrecht

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9019095

Over de functie

Wij zijn op zoek naar een juridisch adviseur publiekrecht, die zowel de taken van een planjurist als van een wabo-jurist op zich neemt. Je werkt ter ondersteuning van collega’s die zich bezig gaan houden met de implementatie van de omgevingswet, en zodoende minder tijd hebben voor reguliere werkzaamheden. De afdeling Ruimte bestaat uit vier teams: Ontwikkeling, Dienstverlening, Inrichting, en Uitvoering. Het team Inrichting is verantwoordelijk voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden in het kader van gebiedsontwikkeling én alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte. Het team Inrichting wordt aangestuurd door een teamleider.

De jurist publiekrecht is verantwoordelijk voor alle ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ontheffingen, etc.) die spelen in de gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Je beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers en bespreekt met hen de mogelijke vervolgstappen. Je begeleidt de ruimtelijke procedures, je stuurt op proces en planning en draagt zorg voor de integrale afweging van alle aspecten die aan de orde zijn. Je stelt beleidsmatige adviezen op en verbetert daarmee de dienstverlening aan de initiatiefnemers en de interne bedrijfsvoering. Je adviseert het college en de raad bij hun besluitvorming over ruimtelijke procedures en plannen. Namens de gemeente voer je het woord bij de Rechtbank en de Raad van State en verdedig je de besluiten van de gemeente. Daarnaast is de jurist publiekrecht verantwoordelijk voor de zwaardere juridische producten van het team Dienstverlening. Je houdt je bezig met juridische vraagstukken binnen het werkterrein van de Wabo, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht. Dit betreft zowel juridische ondersteuning bij vergunningverlening als bij handhaving. Reguliere werkzaamheden in het kader van vergunningverlening en handhaving behoren ook tot het takenpakket.

Functie eisen

- Je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en bent in het bezit van een WO-diploma (bijvoorbeeld Rechten);
- Je hebt min 5 jaar ervaring met beleidsmatige en publiekrechtelijke taken binnen het ruimtelijk domein;
- Specifieke vakkennis op het gebied van de Wro, Wabo en Awb zijn een must;
- Je kunt duidelijk en betrouwbaar communiceren zowel mondeling als schriftelijk;
- Je beschikt over Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
- Tot slot ben je resultaatgerichtheid, analytisch, stressbestendig en oplossingsgericht.

recruiter van de vacature

Wesley Reijnders

recruiter van de vacature

Wesley Reijnders