Teamleider Toezicht en Handhaving

  • Category bouw en civiel
  • Region gelderland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9019221

Over de functie

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Doetinchem zijn we op zoek naar een ervaren teamleider Toezicht en Handhaving die samen met het team zorgt dat het nieuwe handhavingsbeleid wordt geimplementeerd..
het betreft een tijdelijke opdracht voor 2 dagen, ongeveer 3 maanden.

Het Cluster toezicht en handhaving is verantwoordelijk voor het toezichthouden op activiteiten m.b.t. RO, APV, BRP en Bouwen. Binnen het cluster zijn 10 medewerkers werkzaam.

Afgelopen jaar is het cluster handhaving volop in ontwikkeling geweest.
De coördinerende taken zijn binnen het cluster belegd. Er is een nieuw handhavingsbeleid opgesteld waarbij in de uitvoering meer oog is voor de sociale aspecten.
Onder externe begeleiding:
• is het sanctiebeleid geactualiseerd
• is invulling gegeven aan het begrip verbindend werken en sociaal handhaven.
• zijn de gemeentelijke rollen op de verschillende taakvelden (RO, APV, BRP en Bouwen) geprioriteerd en is de benodigde capaciteit per taakveld bepaald.
• Is een nieuwe handhavingsbeleid en –programma opgesteld.
• zijn functie beschreven incl. de bijbehorende competenties.
• zijn verbetervoorstellen opgesteld m.b.t. schriftelijke communicatie

Functie eisen

Voor deze opdracht verwachten we een professional met een HBO diploma richting Bouwkunde, die ervaring heeft met het bouwen van teams en affiniteit heeft met het vakgebied toezicht & handhaving.

recruiter van de vacature

Jurgen Barentsen

recruiter van de vacature

Jurgen Barentsen