Strategisch adviseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9019188

Over de functie

Voor een samenwerkingsorganisatie in Zuid-Holland is Maandag® opzoek naar een strategisch adviseur. Deze organisatie faciliteert samenwerking tussen gemeenten onderling, bedrijfsleven, onderwijs
en kennisinstellingen om resultaten te behalen op het vlak én snijvlak van maatschappij, economie en leefomgeving.

Door de Strategische Eenheid (SE) wordt invulling gegeven aan de programma’s Maatschappij, Economie en Leefomgeving. Het team speelt flexibel in op zowel bestaande als
nieuwe thema’s. Daarnaast stimuleert deze afdeling de samenwerking tussen gemeenten en met andere partners, en faciliteert de processen hier om heen.

Binnen deze samenwerkingsorganisatie staat de platformfunctie van de regio voor de 14 samenwerkende gemeenten centraal.
Er wordt georganiseerd op ontmoeting, kennisdeling en inspiratie. Zowel via ambtelijke als bestuurlijke overleggen. Wij zoeken een spin-in-het-web op ruimtelijk
economisch vlak, die waar nodig ook kan schakelen op de inhoud.
Wij zoeken iemand die snel kan schakelen tussen dossiers, een vlotte pen heeft en energie krijgt van het organiseren van ontmoetingen en besluitvorming. Een opgeruimd karakter, een
paar jaar relevante ervaring en een assertieve persoonlijkheid zijn een pré. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig kan werken en dat je goed contact houd met de
samenwerkingspartners. Lijkt het jou interessant om ervaring op te doen in regionaal werken dan zoeken we jou! Je hebt een streepje voor als je direct inzetbaar bent.

Wat ga je doen?
Je gaat je bezig houden met onderwerpen die liggen in het ruimtelijk en economisch domein.
De thema’s Wonen en Verstedelijking maken in elk geval deel uit van je werkpakket. Je stemt
hierin af met gemeenten en provincie, bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en
vertegenwoordigt de regio op ruimtelijk economisch terrein. Daarnaast ben je secretaris voor
het ambtelijke en bestuurlijke overleg op het beleidsterrein Economie. In brede zin vervul de
rol van verbinder van mensen, belangen, opgaven en antwoorden. Dit vraagt van je dat je
breed kunt denken en redeneren. Leidraad daarin zijn de speerpunten die zijn beschreven in
de inhoudelijke agenda van de samenwerkingsorganisatie. Belangrijk is dat je ontwikkelingen op het ruimtelijk
en economisch terrein kan vertalen en duiden voor de gemeenten in de regio.
Daarover stem je intern af, maar ook communiceer je actief hierover met de gemeenten. Je
houdt de opgaven van de gemeenten voor ogen en redeneert vanuit het regionale belang.
Gedurende je aanstelling wordt verder vorm gegeven aan het werkpakket.

Functie eisen

Wat vragen wij?
Je hebt een WO werk- en denkniveau. Je hebt een brede interesse in ruimtelijk economische vraagstukken. Affiniteit en ervaring met het thema Wonen is een pré. Je bent een verbinder
pur sang, en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je hebt bent resultaatgericht en hebt een flexibele werkhouding. Je staat breed open voor diverse onderwerpen binnen het raakvlak van
economie en leefomgeving. Je hebt aantoonbare ervaring bij een gemeentelijke en/of regionale organisatie. Je bent zowel verbaal als schriftelijk goed onderlegd in de Nederlandse
taal. Je communiceert actief binnen de organisatie en met de gemeenten.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul