Vastgoedjurist

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9018977

Over de functie

Maandag is opzoek naar een ervaren vastgoedjurist welke zijn kennis en ervaring wilt verruimen in een ondernemende gemeente.
Een prachtige kans om voor een lange termijn mee te werken aan in een dynamische werkomgeving aan een stad om trots op te zijn.

Stedelijke Ontwikkeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van deze middelgrote gemeente opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad.

De afdeling bestaat uit de teams Stedelijk beleid, Ruimtelijk beleid, Grondzaken en Projectmanagement. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: “Samen maken wij een stad om trots op te zijn”.

Het team Grondzaken
Het team Grondzaken draagt zorg voor het uitvoeren van grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Binnen dit team werken de disciplines Verwerving, Beheer en Uitgifte, vastgoedjuridische advisering en Vastgoedeconomie. Het team is onder meer verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking krijgen van vastgoed ten behoeve van (her)ontwikkeling op de korte en lange termijn, (contract)beheer van tijdelijk vastgoed en grond en voor de uitgifte daarvan. Namens de gemeente wordt onderhandeld met eigenaren en (toekomstige) gebruikers over prijs en andere voorwaarden, worden overeenkomsten opgesteld en wordt het bestuur geadviseerd. Binnen het team worden grond- en gebiedsexploitaties opgesteld. Het team heeft een adviserende rol op het gebied van juridische taken gericht op het brede spectrum van grondzaken en vastgoed in projecten en daarbuiten.

Functie eisen

Opdracht
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de juridische werkzaamheden in ruimtelijke fysieke projecten of gebiedsontwikkelingen. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden binnen dergelijke projecten. Van het opstellen dan wel beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot samenwerking, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc. tot aan het adviseren over juridische vraagstukken en conflicten. Dit uiteraard binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving, bestaande afspraken tussen partijen en het Grondbeleid van de gemeente.

Daarnaast handelt de vastgoedjurist voorkomende dossiers op het gebied van grondzaken en vastgoed zelf af dan wel adviseert hij/zij collega’s binnen het team Grondzaken en daarbuiten over de juridisch juiste afhandeling van dossiers.

Functie eisen

Gerichte academische opleiding;
Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
Kennis van relevante wet- en regelgeving;
Relevante praktijkervaring;
Analytisch vermogen;
Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied;
Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul