Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9017497
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

De crisis is ten einde en vele projecten worden (her)start. De toenemende burgerparticipatie, de steeds complexer wordende wet- en regelgeving zijn voorbeelden die er toe leiden dat de opgave waar het team RO voor staat niet gering is. Tegelijkertijd loopt momenteel een traject van verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met een buurtgemeente.
Door vertrek van een van de projectleiders is dan ook behoefte aan versterking van het team met een ervaren RO projectleider die zorg gaat dragen voor ontwikkeling van een aantal (woningbouw)locaties, de herontwikkeling van een multidisciplinair sportpark en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Functie eisen

Tot het takenpakket behoort hierdoor onder meer:
• op integrale wijze (tijd, geld, kwaliteit) organiseren en aansturen van projecten gericht op gebiedsontwikkeling; • coördineren van een projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs; • formuleren en aansturen van externe onderzoeks- en adviesopdrachten; • in voorkomende gevallen selecteren van en onderhandelen met ontwikkelaars (contractvorming); • voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden (o.a. provincie, regiogemeenten, hoogheemraadschap);
mil li in in Pagina 1 van 3
• adviseren van de ambtelijke opdrachtgever, het college van B&W en gemeenteraad over het project; • opstellen/(eind)redactie voeren van B en W besluiten • budgetbeheer en risicomanagement; • acquireren van mogelijke subsidies;
• Een bijdrage leveren aan de herijking van projectmatig werken binnen het team.

Het profiel ,
We zoeken een enthousiaste kandidaat met een afgeronde opleiding op hbo of academisch niveau gecombineerd met minimaal vijfjaar relevante werkervaring. Hij/zij heeft een collegiale opstelling, toont inzet, heeft gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen naast goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Kan zelfstandig het standpunt van de gemeente uitdragen en tegelijkertijd constructief overleggen is een eerste vereiste.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden