Kwartiermaker Veiligheid en Handhaving

  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9017453
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

• Het opbouwen van het nieuwe team veiligheid en handhaving met daarin de volgende taakgebieden: handhaving APV, inspectie en handhaving bouw, openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en juridische advisering op de genoemde gebieden.
• Het ontwikkelen en coachen van medewerkers naar een stabiel en professioneel team.
• Het borgen van de kwaliteit op de taakgebieden zowel intern ambtelijk en bestuurlijk en extern naar burgers en verbonden partijen.
• Het verbinden en vertegenwoordigen van het te vormen team met andere eenheden binnen de organisatie en daarbuiten.
• Het versterken en uitbreiden van het van de samenwerking met partners binnen en buiten het netwerk in de regio.
• Adviseren over en uitvoering geven aan landelijke en regionale ontwikkelingen en op de wensen van het college of de gemeenteraad.
• (laten) zorgdragen voor de doorvertaling en implementatie van nieuwe wetgeving.

Functie eisen

Je hebt leidinggevende ervaring en bent in staat om binnen een half jaar het nieuw te vormen team daadwerkelijk vorm te geven. Je beschikt over coachende manier van leidinggeven waardoor de kwaliteiten van het team en de medewerkers binnen het team worden versterkt en optimaal benut. Daarnaast heb je ervaring in het werken in een politieke omgeving en advisering aan het bestuur.

Je hebt in ieder geval kennis en ervaring op het gebied van veiligheid (openbare orde en veiligheid en de gemeentelijke taak binnen de crisisorganisatie) en bij voorkeur op een of meerdere van de volgende gebieden (dan wel duidelijke affiniteit) met APV en bijzondere wetten inclusief boetes, handhaving toezicht op het gebied van wabo, omgevingswet in relatie tot de taakgebieden .

recruiter van de vacature

Tara van Marion

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden