Projectmanager Gemeentelijk Vastgoed

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9016614

Over de functie

Het project:
De kantoren waar de gemeente zelf is gehuisvest, zijn verspreid over Amsterdam gesitueerd. Het gaat om bijna 40 kantoren waar circa 10 duizend werkplekken komen of moeten komen. Met diverse zogeheten businesscases die door Gemeentelijk Vastgoed worden uitgevoerd, wordt beoogd het aanbod van kantoren en werkplekken kwalitatief te verbeteren. Twee businesscases zijn nu nog actueel. Businesscase 3 omvat de verbouwing en vernieuwing van het stadhuis en businesscase 4 gaat over de vernieuwing van 15 stadsdeelkantoren. De uitvoering van beide businesscases loopt tot en met ongeveer 2019. Op dat moment is het aanbod aan kantoren en werkplekken vernieuwd en verregaand geoptimaliseerd. Elk kantoor heeft in principe dezelfde kwaliteit. Deze kwaliteit is vastgelegd in een huisvestingsvisie en in een standaard programma van eisen voor de gemeentelijke huisvesting. De gemeentelijke kantoren huisvesten alle gemeentelijke organisaties. Iedere gemeentelijke organisatie, zowel een stadsdeel als een afdeling of zogeheten rve, heeft een zogenaamd hoofdvestiging in een van de kantoren. De uitvoering van businesscase 4 brengt met zich mee dat vele gemeentelijke organisaties elders worden gehuisvest en daartoe soms tijdelijk en soms definitief moeten verhuizen. Het gemeentelijk management team heeft in juli 2016 besloten welke organisatie waar wordt gehuisvest. Elk te vernieuwen gebouw wordt als een project opgepakt. Elk project kent een planvorming- en planuitvoeringsfase. Onderdeel van het project is onder andere het ophalen van de specifieke gebruikerswensen van de te huisvesten gemeentelijke organisaties, het vertalen daarvan in een schetsontwerp, selecteren van een architect, doorlopen van een ontwerptraject, verzorgen van de aanbesteding en zorgdragen voor de uitvoering van het project. Afstemming met de omgeving, de te herhuisvesten gemeentelijke organisaties, is belangrijk aandachtspunt. De meeste projecten die onderdeel uit maken van businesscase 4 zijn inrichtingsprojecten. De bouwkundige en bouwfysische ingrepen zijn beperkt. De projectmanager van een project stemt af met en legt verantwoording af aan de projectmanager businesscase 4. De projectmanager businesscase 4 verantwoordt aan de manager van de portefeuille gemeentelijke huisvesting. De manager van deze portefeuille is budgetverantwoordelijk en fungeert als ambtelijk opdrachtgever.

De functie:
Als projectmanager werk je zelfstandig aan of meer projecten. De project opgave is het vernieuwen van kantoren waar de gemeente zelf gehuisvest is. Het accent van het project ligt op de inrichting. Je hebt een bouwkundige achtergrond en hebt je ontwikkeld tot een generalist. Je bent de “spin in het web” en zorgt voor de voorbereiding, planvorming en –uitvoering van het project. Je stemt af met de projectmanager businesscase 4 over de aanpak, planning en knelpunten. Je hebt aantoonbare ervaring met en werkt graag aan inrichtingsprojecten. Je voelt je senang in een omgeving die een hoog organisatorisch (en soms ook politiek) afbreukrisico kent. Je bent in staat gesprekken te voeren met technici en niet technici over uitgangspunten en principes. Je bent in staat om technische zaken in voor de opdrachtgever en gemeentelijke organisaties begrijpelijke bewoordingen uit een te zetten. Gelijktijdig deel je je ervaring en kennis met de andere projectmanagers in de afdeling Techniek & Ontwikkeling van Gemeentelijk Vastgoed. Met elkaar optrekken en excelleren in wat en hoe we verbouwing- en inrichtingsprojecten aanpakken vind je belangrijk.

De werkzaamheden:
Treedt op als projectmanager voor verbouw- en inrichtingsprojecten. Coördineert voorbereiding, planvorming en –uitvoering. Is partner voor de projectmanagers in verbouw- en inrichtingsprojecten. Bijhouden ontwikkelingen en relevante regelgeving.\

Functie eisen

De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met een bouwkundige achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door een minimaal behaald HBO diploma.
De kandidaat heeft tenminste vijf jaar ervaring als Projectmanager voor verbouw- en inrichtingsprojecten.
De kandidaat heeft ervaring met vergelijkbare projecten zoals hierboven beschreven en heeft succesvolle eigen bijdrage geleverd aan soortgelijke (inrichtings)projecten. Op dit gebied ontvangen we graag een referentie.

Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties:
- analytisch sterk,
- advies- en besluitvaardig,
- gaat tactvol te werk doch resultaatgericht
- kan zich daarbij goed inleven,
- is zich bewust van de werkomgeving
- gericht op samenwerking,
- overtuigend
- politiek sensitief
De kandidaat is beschikbaar per 1 februari 2017 voor de periode van een (1) jaar. Het aantal uren is 32 per week.
Heeft de aangeboden kandidaat tenminste twee jaar gewerkt in de functie van projectmanager binnen een grote overheids / commerciële organisatie met complexe, politieke en bestuurlijke verhoudingen?

De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring als projectmanager waarbij zowel de voorbereiding, de planvorming als de uitvoering tot het takenpakket behoorden, op het gebied van inrichtingsproject(en).

recruiter van de vacature

Koen Sanderink

recruiter van de vacature

Koen Sanderink