Teamcoach

  • Category bouw en civiel ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region gelderland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9016557

Over de functie

Binnen dagelijks beheer zijn drie zelfsturende teams gevormd die zich bezig houden met dagelijks beheer en onderhoud van de buitenruimte in deze gemeente. De teams zijn op zoek naar een externe teamcoach die samen met een coach uit de organisatie het team verder helpt in het teamontwikkelingsproces. De interne coach houdt zich voornamelijk bezig met het coachen van het team naar de nieuwe manier van werken.

De teamcoach is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het teamontwikkelingsproces, stemt dit proces adequaat af op het team en de te behalen resultaten. Is hierbij gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en op het (door)ontwikkelen van het team naar de volgende fase van teamontwikkeling en eigenaarschap. Ondersteunt en stimuleert teamleden bij het herkennen, benutten en versterken van de team / individuele competenties. Bewaakt dat dit ontwikkelingsproces plaatsvindt binnen de afgesproken kaders, spelregels en waarden en normen van de organisatie. Coacht, adviseert, stuurt en ondersteunt in eerste instantie het team en waar nodig individuele medewerkers in het vergroten van hun bijdrage aan het teamresultaat.

Op basis van de door het team te maken resultaatafspraken met de directie is door de teams deze uitvraag geformuleerd. Van de teamcoach verwacht men dat hij/zij gevraagd en ongevraagd advies geeft en confrontaties, meningsverschillen en interventies niet uit de weg gaat. De teamcoach is daarbij in staat de werkrelatie in stand te houden én het voorliggende probleem of vraagstuk constructief aan te pakken. De teamcoach legt hierover verantwoording af aan de directie. De teamcoach signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd naar het team.

De teamcoach vindt leren vanzelfsprekend. (H)erkent zichzelf en is in staat om haar stijl en interventies af te (blijven) stemmen op de context, ontwikkelingsfase van het team(lid) en de resultaatafspraken. Weet vanuit een breed handelingsrepertoire van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend te coachen. Zet naast rationele afwegingen ook de eigen intuïtie gericht in; weet hoofd en hart te verbinden. Kan daadkrachtig zijn zonder over te nemen en op afstand ondersteunen zonder onzichtbaar te worden. Weet onderscheidt te maken tussen een managementvraag (direct besluit, ingrijpen, regelen) en een coachvraag (leervraag, los van directe operationele besluitvorming).

Functie eisen

Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding, minimaal HBO-niveau, en je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met teamontwikkelingsprocessen in de rol van coach en teamcoach in de afgelopen 8 jaar.
Je werkt resultaatgericht, weet de communicatiestijlen van anderen te herkennen en je kunt hier jowu communicatie doeltreffend op afstemmen. Je bent integer in jouw werk en je bent je bewust van de onderlinge samenhang binnen de organisatie. Daarnaast heb je de wens en het vermogen om verder te groeien ten behoeve van een brede en blijvende inzetbaarheid.

recruiter van de vacature

Romy Wennekes

recruiter van de vacature

Romy Wennekes