Juridisch Planologisch Medewerker

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9016497

Over de functie

Ben jij een ervaren juridisch planologisch medewerker en wil je werken voor de grootste en mooiste stad van Nederland? Dan heeft Maandag Amsterdam nu een mooie opdracht voor je!

In de functie van Juridisch Planologisch Medewerker werk je specifiek op het terrein van de ruimtelijke ordening inclusief de juridische aspecten hierbinnen.

Werkzaamheden
- Verantwoordelijk voor de integrale ruimtelijke beoordeling van en advisering over bouwinitiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen;
- Adviseert over de te doorlopen procedure en/of ben je hierbij procesverantwoordelijk;
- Opstellen en begeleiden van nieuwe bestemmingsplannen;
- Adviseert in voorkomende gevallen over ruimtelijke projecten van stadsdelen of derden.

Functie eisen

- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, planologie, stedenbouw en/of ruimtelijke ordening;
- Aantoonbare kennis en inzicht in het ruimtelijk ordeningsrecht (waaronder de Wabo, de Wro) en in aanverwante beleidsterreinen(verkeer en milieu etc.);
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het zelfstandig opstellen en begeleiden van complexe projecten;
- Minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in het actualiseren van bestemmingsplannen voor stedelijk gebied;
- Bij voorkeur ervaring met Dezta plan voor het opstellen van bestemmingsplannen (regels en toelichting);
- Bij voorkeur relevante ervaring binnen een 100.000 plus gemeente.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham