Juridisch Adviseur Ruimtelijke Plannen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region overijssel
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9016378

Over de functie

Werkzaamheden onder andere:
• Vastleggen van ruimtelijke regelgeving in complexe (actualisering) bestemmingsplannen, partiële herzieningen, voorbereidingsbesluiten etc.;
• Adviseren van collega’s, management, bestuur en derden met betrekking tot juridische eisen en procedures ten aanzien van ruimtelijke regelgeving en plannen in wording;
• Behandelen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften en planschadeverzoeken;
• Ter vertegenwoordiging van de gemeente voeren van juridisch verweer bij gerechtelijke - en overheidsinstanties;
• Zorgdragen voor besluitvorming en procesvoering ten behoeve van complexe (bestemmings-) planprocedures door middel van coördinatie en uitvoering van vooroverleg, inspraak, bezwaar en beroep;
• Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van thematische beleidskaders met betrekking tot ruimtelijke regelgeving;
• Deelnemen aan multidisciplinaire werkverbanden.

Functie eisen

• WO- werk- en denkniveau, juridische of bestuurskundige richting dan wel HBO/WO - Planologie
• Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling, de Awb en overige relevante regelgeving
• Analytisch- en probleemoplossend vermogen; Omgevingssensitiviteit; Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; Goede communicatieve en sociale vaardigheden; Adviesvaardigheden; Grote mate van zelfstandigheid;

recruiter van de vacature

Monique Schulten

recruiter van de vacature

Monique Schulten