Projectmanager RO

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9016338

Over de functie

Voor de gemeente Amsterdam ben ik op zoek naar een Projectmanager met minimaal 5 jaar ervaring binnen de ruimtelijke sector. Voldoe jij aan onderstaande eisen? Dan hoor ik graag van je!

De Ringzone-West wordt de komende jaren getransformeerd tot een centrum stedelijk milieu; er wordt volop ingezet op verdichting. Binnen die Ringzone zoomen we in op ons projectgebied, dat loopt van de kop van de Sloterplas tot aan het Mercatorplein. Een zone van circa 1,4 kilometer lang, onder meer bekend door het OLVG – West (vroeger Lucas Andreas), de bus garage van het GVB en 24-uurs hotspot De School. Met het Strategiebesluit Westelijk deel Jan Evertsenstraat (nu: Jan Evertsenstraat west) heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de start van een nieuw project. Hiermee is de ambitie om dit gebied te ontwikkelen tot een centrum stedelijk gebied omarmd. En terecht, de kansen hiervoor liggen voor het oprapen en de toegevoegde waarde is groot. Zowel voor de stad, als voor het plangebied en de omliggende buurten. Bestaande buurten worden met elkaar verbonden, het gebied wordt levendiger, sociaal veiliger en stedelijker. Meer inwoners betekent meer draagvlak voor voorzieningen en leven op straat. De ijle zone wordt op die manier omgevormd tot een volwaardig stuk stad.

In het Strategiebesluit is de ambitie geformuleerd om de Jan Evertsenstraat west te ontwikkelen tot stadsstraat. Deze bijna vanzelfsprekende ambitie hebben we de afgelopen periode goed tegen het licht gehouden en uitgewerkt tot een haalbaar verhaal en interessant en aantrekkelijk perspectief. Klopt die ambitie? Wat voor soort stadsstraat moet het worden? Welke programma’s zijn kansrijk? Welke ruimtelijk oplossingen zijn mogelijk en betaalbaar? En hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen met zoveel partijen en de nodige onzekerheden? En last but not least: Hebben we dan nog steeds een stadsstraat? Het antwoord is volmondig: Ja! Maar wel een stadsstraat zoals we die nog niet kennen.

Op dit moment is de functie van projectmanager voor het deelgebied Mercatorpark vacant. Naast de aansturing van het deelgebied Mercatorpark ben je onderdeel van het programmateam Jan Evertsenstraat west. Je levert een bijdrage aan de koers en strategie van de gebiedsontwikkeling. Je bent een sparringpartner voor je collega’s in het programmateam en werkt mee aan gebied overstijgende vraagstukken zoals de ontwikkelingsstrategie, de participatie en risicomanagement. Je functioneert onder de overall-programmamanager en legt daar verantwoording aan af. Overigens kan binnen het team worden heroverwogen wie het beste aan een bepaald deelgebied kan werken.

Mercatorpark is een schoolvoorbeeld van alle kansen en uitdagingen die de Jan Evertsenstraat west te bieden heeft. In de ontwikkelstrategie van de Jan Evertsenstraat west is het de locatie die als eerste tot ontwikkeling moet komen. Het gebied grenst direct aan de vooroorlogse stad, is courant en heeft een goede opbrengst potentie.

Het gebied wordt gekenmerkt door een gevarieerde mix van eigenaren en belanghebbenden. Met de gemeentelijke partners aan de oostzijde van het plangebied (de werf en de speeltuin) zijn verregaande afspraken gemaakt over verplaatsing. De locatie van de werf kan al per 1 januari 2018 beschikbaar komen. Dit deel van het plangebied biedt ruimte voor circa 500 woningen (locatie werf/speeltuin). Daarnaast moeten de speeltuin en het verenigingsgebouw opnieuw worden ingepast. Ook staat er nog een basisschool op het verlanglijstje.

Vormgeven aan versnelling
Bij een lineair proces waarbij de planvorming voor het Mercatorpark start na vaststelling van het projectbesluit is het vroegst mogelijk moment voor bouwrijp maken voorzien in 2020.

Inzet is daarom - parallel aan het besluitvormingstraject van het projectbesluit - een stedenbouwkundig plan (SP) en investeringsbesluit inclusief tender voor het Mercatorpark op te stellen. De komende maanden staan in het teken van tekenen en rekenen en het uitdenken van de strategie.

Functie eisen

De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in de richting Planologie, Bouwkunde richting stedenbouw of Economische/ Sociale Geografie.

De kandidaat heeft m inimaal 5 jaar werkervaring als zelfstandig functionerend projectmanager in de ruimtelijke sector met aantoonbare ervaring op het gebied van:
- Integrale gebiedsontwikkeling
- Gebiedsmanagement

Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties:
- Je bent een stevige, creatieve persoonlijkheid, die zich makkelijk beweegt in een complexe, hectische, politiek gevoelige omgeving en bent op de hoogte van bestuurlijke verhoudingen.

- Je bent bedreven in het onderhandelen met ontwikkelaars en beleggers en stuurt mensen en processen aan.
- Je communiceert helder en bent in staat beknopt te formuleren en te rapporteren
- Je hebt een sterk analytisch en organisatorisch vermogen.
- Je hebt een verbindende rol en creëert draagvlak voor de uitvoering van plannen.
- Je bent een doorzetter, resultaat- en kwaliteitsgericht.
- Je werkt zelfstandig en pragmatisch, toont initiatief en zet graag de puntjes op de i. En bent in staat om verschillende alternatieve oplossingen te bedenken en in de afweging tot een optimale keuze te komen.
- Je houdt er persoonlijk alsmede zakelijk ethische normen op na en toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen en gaat daar adequaat mee om.

De kandidaat is beschikbaar per direct beschikbaar voor de periode van 6 maanden. Het aantal uren is 32 per week.

Heeft de aangeboden kandidaat tenminste twee jaar gewerkt in de functie van zelfstandig functionerend Projectmanager binnen een grote ambtelijke / overheidsorganisatie met complexe, politieke en bestuurlijke verhoudingen?

Heeft de aangeboden kandidaat tenminste een jaar ervaring opgedaan in de functie van zelfstand functionerend Projectmanager bij een of meer van de volgende G4 gemeenten?

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 10 jaar tenminste twee jaar werkervaring opgedaan in een functie waar het zelfstandig managen van bestuurlijke besluitvormingsprocessen centraal stond.

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 10 jaar tenminste twee jaar werkervaring opgedaan in een functie waar vastgoed ontwikkeling en grondexploitaties centraal stond.

Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met juridische-planologische procedures (zoals MER) en tenminste een jaar gewerkt in een functie waar deze juridische-planologische procedures een belangrijk onderdeel van uitmaakten? Deze ervaring moet opgedaan zijn in de afgelopen 5 jaar.

recruiter van de vacature

Koen Sanderink

recruiter van de vacature

Koen Sanderink