Enterprise architect

  • Category overig ict
  • Region zuid-holland noord-holland utrecht
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9016029

Over de functie

Het dynamische cluster waar jij zou gaan werken van de Gemeente streeft naar een beheersbaar digitaal fundament. Zij draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT. Door de ontwikkelingen in de markt wordt er steeds meer regie gevoerd. Dit heeft er voor gezorgd dat wij nu streven naar een regieorganisatie waarin zelfsturing een van de peilers is.

Het cluster is gespreks- en sparringspartner voor de interne klant m.b.t. ICT ondersteuning en toekomstige ontwikkelingen. Het cluster is kader stellend en toezichthoudend met een service verlenend karakter, in een gemeente die volop ambities heeft.

De gemeente heeft de ambitie om de (digitale) dienstverlening naar een hoger plan te tillen, waarbij klant-gedreven processen voorop staan. Dit vraagt om een doel-architectuur, die de organisatie helpt om de reeds ontwikkelde informatiestrategie te realiseren binnen de lijnen van de business case die op dit moment wordt opgesteld.

Op het gebied van architectuur is al veel bedacht, maar de onderlinge samenhang ontbreekt nog. Het werken onder architectuur moet geborgd worden in alle lagen van de organisatie, maar vooral ook binnen het cluster. We zoeken een architectuurspecialist, die goed thuis is in de (gemeentelijke) overheidsarchitectuur, verbindend werkt naar alle gesprekspartners en zich kan manifesteren op het scheivlak van zingeving (het waarom) en vormgeving (het hoe en waarmee) van de architectuur.

Werkzaamheden:
-Creatieve en conceptuele visievormer/ontwerper, die vanuit zijn expertrol helpt om de juiste oplossingsrichtingen voor de toekomst te kiezen.
-Vertalen informatiestrategie en business case naar een doelarchitectuur met realistische tussenplateaus
-Toetsen en waar nodig mede opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid
-Opstellen domeinarchitecturen (business-, proces-, informatie/applicatie-, gegevens en infrastructuurarchitecturen, maar ook specialistische architecturen als sociaal domein, ruimtelijk domein, bestuurlijk domein e.d.) en bewaken samenhang
-Ambassadeur werken onder architectuur, o.a. door middel van workshops
-Adviseren over de juiste inrichting van architectuurorganisatie en de daarbij benodigde ontwikkeling van de collega architect(en)
-Signaleren, analyseren en rapporteren van knelpunten in uitvoering informatiestrategie en werken onder architectuur
-Gedegen gesprekspartner voor CIO en clustermanager Info+
-Het mede ontwikkelen, aanscherpen en helpen gebruiken van architectuurproducten

Functie eisen

Functie-eisen Academisch denkniveau;

Inhoudelijk gedreven, analytisch, leergierig, oplossingsgericht, adviesvaardig, omgevingssensitief, sterk in samenwerken, proactief en creatief;
Ruime kennis en ervaring met architectuurmodellen als DYA, TOGAF, Novius, SOA
Ruime kennis van en ervaring met de overheidsarchitectuur, in ieder geval van Gemma 2.0, Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020. Liefst ook van GDI en Digitaal Stelsel Omgevingswet;
Ruime kennis van en ervaring met ArchiMate 2.0;
Ruime kennis, ervaring en visie met het opstellen van procesarchitectuur en/of informatiearchitectuur en/of applicatiearchitectuur en/of infrastructuurarchitectuur;
Uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht, afgestemd op de doelgroep;
Kan kennis en ervaring delen met collega architect(en).

Competenties:
-Verbinder en teamspeler (netwerkvaardig)
-Communicatief vaardig met sterke adviserende kwaliteiten (sterke communicator), die de communicatie kan afstemmen op de doelgroep
-Analytisch sterk en blinkt uit op het gebied van probleemoplossend vermogen
-Klantgericht
-Resultaatgericht
-Integer
-Flexibel
-Missiewerker
-Enthousiasmeerder

recruiter van de vacature

Denice van der Bogt

recruiter van de vacature

Denice van der Bogt