Jurist Bodem

  • Region overijssel
  • opleidingsniveau wo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9015557
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening. Deze eenheid (178 medewerkers) is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving en de subsidieverlening. Daarnaast zorgen de teams Beleidsinformatie Advies en Beleidsinformatie Uitvoering voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van beleidsinformatie (waaronder ook GIS-informatie). Het team Vergunningverlening (PDV) is verantwoordelijk voor de verlening van vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Sinds 1-1-2016 is de uitvoering van de Wbb (vergunningverlening) bij dit team ondergebracht. Vanuit de Wet bodembescherming (= Wbb) is de organisatie het bevoegd gezag tot het afgeven van beschikkingen, het begeleiden van saneringen en het in haar opdracht laten saneren van ernstige bodem-verontreinigingen in het kader van de Wbb. Dit binnen de op basis van die wet gegeven kaders en geografische grenzen. De daarmee behorende vergunningverleningswerkzaamheden liggen binnen het team PDV.
De jurist wordt werkzaam binnen het team Vergunningverlening van de eenheid PD. Hij/zij werkt onder andere aan het project Spoedeisende werkvoorraad bodemverontreiniging binnen de Wet bodembescherming (Wbb). Daarnaast wordt ook juridische ondersteuning gegeven bij niet-spoedeisende saneringen en BUS-meldingen.
De prioriteit ligt bij de juridische begeleiding en advisering bij diverse beschikkingstrajecten op grond van de Wet bodembescherming (nader onderzoek, saneringsplannen, evaluaties, BUS-meldingen). De jurist Bodem is verantwoordelijk voor het opstellen van: juridisch houdbare besluiten; juridisch houdbare adviezen en de juiste toepassing van, op het vakgebied, relevante wet- en regelgeving, zoals de wet bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit.

Functie eisen

Je hebt tenminste een afgeronde juridische opleiding/ WO en over minimaal 7 jaar werkervaring als jurist Bodem bij een overheidsorganisatie. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werken in een provinciale overheidsorganisatie en je hebt hierdoor ervaring met bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen en het opstellen van besluitnotities. Verder heb je ruime kennis van het beleidsterrein 'bodem', de wet bodembescherming en daarmee samenhangende uitvoeringswetgeving, inclusief de voor deze klus noodzakelijk goed ontwikkelde kennis van het privaat- en bestuursrecht. Je hebt een duidelijke bijdrage geleverd aan het proces vergunningverlening (praktisch meedraaien in het proces van vergunningverlening, het juridische onderdeel). Het betreft hier vergunningverlening, ernst en spoed van spoedlocaties en saneringsplannen. De systemen Squit XO en Squit Ibis zijn jouw niet onbekend om mee te werken.

recruiter van de vacature

Anne Lepoutre

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden