Projectsecretaris Programma Aanpak Stikstof

  • Region overijssel
  • opleidingsniveau hbo wo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9015538
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

De eenheid Natuur en milieu is een van de drie eenheden die de kerntaken van de organisatie uitvoeren.
Deze eenheid geeft, sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in 2013/2014 inhoudelijk invulling aan het eigen beleid op het gebied van Natuur en Milieu. Dit taakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel door de bezuinigingen op het gebied van beheer, maar ook de grote ontwikkelopgave aan Natura 2000, PAS en overige EHS die de organisatie in samenwerking met de andere overheidspartners en maatschappelijke organisaties in Overijssel uitvoert (Akkoord Samen werkt Beter). Ook de Europese ontwikkelingen zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid e.d. vragen om beleidsantwoorden. Soms alleen en soms samen met de andere organisaties.
Het PAS-dossier raakt alle teams van de eenheid en raakt ook andere onderdelen van de organisatie.

Project
De PAS is een landelijk programma dat tot doel heeft dat (1) alle N2000 gebieden behouden en versterkt kunnen worden en (2) er een toekomstperspectief blijft voor economische ontwikkelingen (mn landbouw).
Het Programma Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. Het programma bevindt zich in een fase waarin:
A: het beleid jaarlijks wordt herzien op basis van jaarlijkse cijfers.
B: vergunningen worden verleend en de handhaving plaats vindt.
C: de jurisprudentie zich ontwikkeld
D: samen met partners in en rondom de Natura2000 gebieden wordt gewerkt aan het uitvoeren van maatregelen zoals die zijn beschreven in de PAS gebiedsanalyses.

Het projectteam PAS is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de vertaling van de belangen en opgaven die voortkomen uit bovengenoemde vier sporen naar het landelijke PAS-beleid, en andersom.
Deze opdracht richt zich op de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het werk van de projectmanager en het projectteam PAS. De projectsecretaris treedt op als vervanger voor de PM.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Als projectsecretaris ligt er de taak om de werkzaamheden van de projectgroep te ondersteunen door:
- Opstellen en bewaken van planning voor zowel het provinciale project als de landelijke afstemmingmomenten;
- Inhoudelijk meedenken en adviseren van projectteam en projectmanager
- Zelfstandig signaleren en agenderen van mogelijke toekomstige aandachtspunten
- Opstellen van agenda, notulen, afsprakenlijsten etc van het projectgroep overleg.
- bijhouden archiveren van projectstukken in EDO
- (mede-)opstellen van weekbericht, nota’s, notities etc aan bestuurders
- Functioneren als algemeen aanspreekpunt (naast projectmanager) voor de PAS.
- In staat de PM te vervangen

Functie eisen

Je hebt tenminste een afgeronde HBO en/of WO opleiding en je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring als projectsecretaris in de periode 2006-2016 binnen een provincie, gemeente of waterschap.
Verder heb je aantoonbare werkervaring opgedaan met en kennis van
- het PAS-dossier in de periode 2006-2016.
- Aerius
- Natura2000-beheerplannen
- digitale archivering
- het werken in een overheidsorganisatie

recruiter van de vacature

Anne Lepoutre

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden