Technisch Medewerker (Civiel)

  • Region utrecht
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • Category bouw en civiel
  • remoteId 9015361
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

De focus in deze functie ligt op het leveren van complexe vaktechnische inbreng in plannen t.b.v. de buitenruimte in alle planfasen, van ontwerp tot realisatie. Hierbij valt te denken aan het ontwerpen en uitvoeringsgereed maken van civieltechnische, groentechnische, verkeerstechnische en riooltechnische plannen.

Er zijn drie verschillende verantwoordelijkheden aan te geven: Ontwerp, Projectassistentie en overige werkzaamheden.

1. Ontwerpen / Voorbereiding
Onder deze verantwoordelijkheid valt het maken van ontwerpen, presentatietekeningen, bestekstekeningen, detailtekeningen, uitvoeringstekeningen, revisietekeningen en tekeningen t.b.v. nutsleidingen. Ook maak je exploitatieramingen, begrotingen, bestekken en calculaties. Verder neem jij deel aan prijsonderhandelingen, aanbestedingen, evenals inspraak- en infoavonden. Hierbij verstrek jij inlichtingen en vraag jij prijsopgaven en offertes aan. Daarbij heb jij contact met andere bureaus, afdelingen en externe partijen. Tot slot verzorg jij in het kader van projecten de noodzakelijke vaktechnische afstemming met andere disciplines.

2. Projectassistentie
Tijdens het uitvoeren van deze verantwoordelijkheid assisteer jij bij de formulering van opdrachten aan externe bureaus samen met de projectleider. Jij voert zelfstandig vaktechnische onderdelen van projecten uit, de voortgang hiervan vindt plaats zonder directe controle en/of wordt naar eigen inzicht uitgevoerd. Ook neem jij als projectmedewerker deel aan projectteams in het kader van ontwerpen uitvoeringsopdrachten, de vergaderingen hiervan worden in verslagen vastgelegd. Jij maakt en bewaakt planningen, capaciteitsramingen en deelbudgetten met betrekking tot de uitvoering van eigen werkvoorraad. Ook bewaak jij de voorbereiding van werkzaamheden binnen randvoorwaarden als tijd en geld, signaleert en meld afwijkingen bij de projectleider. Jij adviseert over het intern of extern voorbereiden van projecten. Ook houd jij regie over de projecten die extern voorbereid worden en assisteert je de toezichthouder op de door hem/haar voorbereide werkzaamheden. In de rol van projectassistent heb jij veelvuldig contact met interne/externe partijen.

3. Overige werkzaamheden
De overige verantwoordelijkheden die gepaard gaan bij deze functie is het leveren van een bijdrage aan de afdelingsbegroting, afdelingsjaarplan en het kwaliteitssysteem van de afdeling. Verder begeleid je uitzend- en inhuurkrachten en nieuwe collega’s. Tot slot houd jij in het kader van kennisborging een aantal vaktechnische kennisvelden up to date. Bij de opdrachtgever worden de ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend gevolgd om zo optimaal mogelijk te kunnen blijven werken.

Functie eisen

• 5-10 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• HBO werk- en denkniveau
• Een afgeronde opleiding op het gebied van civiele techniek, cultuur techniek, groen techniek,
verkeerstechniek en/of rioleringstechniek
• Ervaring met CAD-systeem (bij voorkeur Microstation) en RAW systematiek
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van inrichting buitenruimte
• Ervaring met projectmatig werken

recruiter van de vacature

Anouk Mulder

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden