Businesscontroller ICT

  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • Category overig ict
  • remoteId 9015143
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Het cluster Bedrijfsvoering biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega’s en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster Bedrijfsvoering bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van uniforme werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een eenheid informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het cluster bedrijfsvoering bestaat uit negen resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's), waaronder de rve ICT.
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de
gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces en de CIO Office. De CIO-office ondersteunt de CIO, die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening in Amsterdam.

De Businesscontroller:
• Adviseert de rve-manager op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de primaire processen van de rve ICT (resultaatverantwoordelijke eenheid ICT);
• Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers van de rve en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;
• Adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid
• Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
• Zoekt verbinding met en tussen de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en onderlinge samenhang;
• Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatieindicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
• Adviseert de clustercontroller en doet voorstellen voor maatregelen en bijsturing;
• Ziet er op toe dat de gemeentelijke- en clusterrichtlijnen binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
• Geeft uitvoering aan de brede control binnen de rve gericht op doelrealisatie;
• Stemt de P&C-cycli van de rve af met de andere rve’s binnen het cluster;
• Voert regie op risicomanagement binnen de rve in samenspraak met de clustercontroller;
• Adviseert de clustercontroller over afwijkingen en adviseert over mogelijkheden tot verbetering;
• Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in de rve;
• Is aanspreekpunt voor de inzet van expertise vanuit het clusterbedrijfsvoering t.a.v. planning & control, financieel advies en AO/IC;
• Heeft zitting in het hoogste beslisorgaan van de rve en adviseert in het beslissingsproces;
• Stuurt de P&C-medewerkers en financieel adviseurs aan die vanuit het cluster Bedrijfsvoering worden ingezet bij de rve.

Functie eisen

- Afgeronde WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financien, Economie of vergelijkbaar
- Afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring als Businesscontroller, met het aansturen van Planning & Control medewerkers en financieel adviseurs (minimaal 4 medewerkers)
- In de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar concrete en aantoonbare ervaring als Business Controller bij een organisatie met minimaal 250 werknemers
- Ervaring opgedaan (minimaal 2 jaar) in de rol van Businesscontroller binnen het Rijk, provincies of gemeente is een pré
- Ervaring opgedraan (afgelopen 5 jaar) in een controlfunctie bij een gemeentelijke organisatie met minimaal 100.000 inwoners
- Concrete ervaring met een controlfunctie bij een ICT-organisatie of afdeling
- Per direct beschikbaar voor 6 maanden, 36 uur per week.

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden