Projectleider implementatie CAR-UWO

  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9014173
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Voor de veiligheidsregio in de omgeving van Amsterdam ben ik vanuit Maandag® Amsterdam op zoek naar een Projectleider (ervaring met implementatie CAR-UWO) voor 16 uur per week.

Opdrachtomschrijving
Sinds de oprichting van de Veiligheidsregio (VR) zijn de bezoldigings- en overige rechtspositieregelingen, waaronder het Ambtenarenreglement 1995 (AR) (inclusief onze lokale regelingen/ afwijkingen), van de gemeente van toepassing op de medewerkers in dienst van de VR. Hierdoor blijft de VR afhankelijk van de gemeente en houdt zij een regierol voor de VR die in de praktijk niet goed meer wordt ingevuld. Zo is in de loop van de afgelopen jaren is gebleken dat het AR steeds minder goed bij de VR aansluit en heeft de gemeente bepaalde hoofdstukken die voor hen niet meer van toepassing zijn (maar voor de VRK wel) uit hun rechtspositieregeling gehaald. De directie heeft het principe besluit genomen om over te gaan op de CAR-UWO, maar dit wel nadrukkelijk te doen na een uitgebreide analyse.

Verkenning en analyse
Een soepele en zorgvuldige overgang van het AR 1995 naar de CAR/UWO vereist een eerste verkenning en analyse van de consequenties en de in het kader van de implementatie uit te voeren werkzaamheden.
Daarbij gaat het om:
• Het inzichtelijk maken van de verschillen tussen het AR 1995 van Haarlem en de CAR/UWO en het geven van een advies op deze verschillen.
• Het beoordelen en adviseren op de vraag of er artikelen zijn waarbij het aanbeveling verdient de CAR/UWO niet te volgen en een eigen regeling vast te stellen.
• Het analyseren en inzichtelijk maken welke huidige personele en arbeidsvoorwaardelijke regelingen (intranet) aanpassing behoeven.
• Uitwerken en panklaar afleveren van traject t.b.v. de besluitvorming.

Functie eisen

Kandidaatomschrijving
Een ervaren jurist met stevige kennis van de gemeentelijke rechtspositie en bij voorkeur ervaring heeft met vergelijkbare trajecten. Wij zijn op zoek naar een echte netwerker die resultaatgericht is en goed zelfstandig kan werken. Dit dient te blijken uit uw cv. Het is een pre indien u een concept plan van aanpak toevoegt.

Kandidaat is in het bezit van een academisch diploma, Master of Laws.
Kandidaat is reeds eerder werkzaam geweest bij een VR. (Referentie vereist)
Kandidaat heeft inhoudelijke kennis en ervaring met AR en CAR/UWO. (Referentie vereist)

recruiter van de vacature

Koen Sanderink

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden