WMO consulent

  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • Category sociaal domein
  • remoteId 9014019
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Per 1 januari 2015 zijn er bij een gemeente in Zuid-Holland een aantal grote taken bijgekomen in het sociaal domein: de volledige jeugdhulp, de extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet. Met deze decentralisatie van taken worden wij verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud. Het raakt alle leefgebieden: zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en veiligheid.
Bij deze opdracht ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het z.g. ‘keukentafel’ gesprek en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en de bijzondere bijstand.
Als consulent voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie.

Wat ga je doen?
Je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen.
- Je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven.
- Je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening.
- Je borgt, waar nodig, dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn.
- Je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij ondersteuningsvragen.
- Je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega’s bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen.
- Als dit voor de problematiek van het huishouden of de oplossing nodig is betrek je andere professionals of experts, of schakel je het Meer-team in.

Functie eisen

• Aantoonbaar afgeronde HBO opleiding in een relevante discipline
• 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring in het zorgdomein voor volwassenen die leven met een beperking
• Aantoonbare kennis en ervaring met de systemen GWS4all en Mens Centraal
• Werkervaring bij een gemeente met de uitvoering van de WMO (in het bijzonder hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen)
• Ervaring in het voeren van gesprekken met de doelgroep en het nemen van besluiten over in te zetten hulp
• Werkervaring bij de uitvoering van de Bijzondere Bijstand is een pré.
• Je beschikt over de volgende competenties: analytisch vermogen, lef, besluitvaardig, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht

Vanwege de grote belangstelling nodig ik alleen mensen uit die voldoen aan alle gestelde eisen!
Ben jij diegene die ik zoek? Neem dan contact op met mij via 06-10199413 of stuur jouw CV naar: Lisanne.vandenieuwegiessen@maandag.nl

recruiter van de vacature

Lisanne van de Nieuwegiessen

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden