Handhaver Participatiewet

  • Category juridisch sociaal domein
  • Region gelderland overijssel
  • opleidingsniveau wo mbo hbo
  • remoteId 9011039

Over de functie

Maandag Arnhem heet per januari 2017 een nieuwe Handhaver Participatiewet met minimaal 1 jaar werkervaring welkom!

Als Handhaver heb je verschillende resultaatgebieden:
- Het bevorderen van fraudebewustzijn;
- Het voorkomen en het opsporen van misbruik- en oneigenlijk gebruik van door de overheid verstrekte voorzieningen en daarmee samenhangende registraties;
- Het zelfstandig verrichten van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met het toepassen van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht;
- Initieert en regisseert, daar waar vermogen wordt aangetroffen, beslaglegging;
- Beoordeelt of een bestuursrechtelijk onderzoek strafrechtelijk moet worden voortgezet op basis van regelgeving, proportionaliteit en subsidiariteit;
- Maakt zelfstandig een dwingend advies, wat tot een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit leidt. Toekomstige ontwikkelrichting is dat de medewerkers van bureau handhaving in voorkomende gevallen zelfstandig besluiten gaan nemen;
- Adviseert en coacht op operationeel niveau, te weten:
 Geeft in- en extern voorlichting over naleving en handhaving;
 Adviseert en coacht medewerkers op het gebied van fraudealertheid en fraudebestrijding;
 Signaleert knelpunten en adviseert over de uitvoeringsaspecten;
 Signaleert relevante ontwikkelingen in het werkgebied en doet voorstellen ter verbetering;
- Neemt deel aan (regionale) overleggen en (multidisciplinaire) projecten.

Functie eisen

Functie-eisen
- Kennis van sociale wet en regelgeving, bestuursrecht, strafrecht en strafvordering.
- Opleiding Toezichthouder (aangewezen in de Algemene wet bestuursrecht).
- Kennis van observatie en volgtechnieken zowel statisch als dynamisch.
- Kennis van digitaal rechercheren.
- Kennis van gesprek- verhoortechnieken.
- Kennis van juridisch rapporteren.
- In bezit van rijbewijs B.
- In bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

recruiter van de vacature

Tessa Smit

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden